logo

XV Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Katonaorvosok a kórházakban

Magától értetődő, hogy a császárkor idején már három földrészre kiterjedő Imperium Romanum rendje a jól szervezett, fegyelmezett, ütőképes hadseregre épült. Különös gondot kellett tehát a katonák egészségére fordítani. A jól szervezett egészséggondozáshoz elengedhetetlenül szükséges volt a katonaorvosi szolgálat hatékony megszervezése.
A háborúban okozott tömeges s gyakran nehezen, csak hosszú idő elteltével gyógyuló betegségek, főként a fegyverek okozta sérülések időigényes kezelése kórházak felállítását is szükségessé tette. Ezért nemcsak a legnagyobb csapategységek, a legiók, hanem a kisebbek – így az előbbi tizedrészét képező cohors vagy a segédcsapat (auxilium) is – gyakran saját kórházzal (valetudinarium – szó szerint: egészségház) rendelkeztek. A feliratok kétféle cohors-orvosról beszélnek.

A sírfeliratokon, egyéb epigráfiai emlékeken a csapatorvosok megnevezéseként medicus cohortis szerepel, ámde Rómában pl. olyan emléket is feltártak, amelyen az állítót – ti. Claudius Iulianust – mint medicus clinicus cohortis örökítették meg. Ő tehát – feltételezhetően – olyan gyógyító szolgálatot teljesített, amely őt a betegágy (görögül kliné = ágy) melletti figyelésre rendelte.

romaikor_kepA katonaorvosok foglalkozásának pontos megjelölése gyakran tábori életükre utal (medicus castrensis), esetleg kiemelt zsoldjukra (medicus duplarius). Kiemelt katonaorvos lehetett a medicus ordinarius.
A katonaorvosok gyógyító tevékenységét jól szemlélteti egy domborműrészlet, amely Traianus császárnak a dák háborúkban aratott győzelmét örökítette meg Rómában.

Visszatérve a kórházakra, a legiotáborok kórházát először Hyginus Gromaticus említi, aki a Kr. u. 1–2. század fordulóján könyvet írt a római táborokról (de munitionibus castrorum), s ebben a kórházakról is szó esik. A római katonai kórházak felépítéséről leginkább az egyes tartományokban végzett ásatások nyomán tudunk. Ilyen volt pl. Novaesiumban (ma Neuss), a pannoniai Carnuntumban (ma Deutschaltenburg, ill. Petronell). Pannoniában azon a területen, amely ma Magyarországhoz tartozik, írott források szerint Brigetio (Szőny) és Aquincum római helyőrsége rendelkezett kórházzal, az utóbbi pontos helyét is tudjuk az ásatások alapján.
Aquincum katonaorvosai közül ötöt ismerünk (négynek a feliratos emléke is fennmaradt). Az aquincumi valetudinarium fontosságát az is bizonyítja, hogy itt olyan kútvédőként szolgáló hordókra bukkantak, melyeknek feliratai azt igazolják, hogy ezek az áruk vámmentességet élveztek.

A katonakórházak fontos szerepét a római egészségügyi szervezetben az is aláhúzza, hogy a civil kórházakról alig tudunk valamit.Kádár Zoltán