logo

XX Februarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Gyógyítók a porondon

Panem et circenses = kenyeret és cirkuszi játékot. A római népnek ezt az igényét a már említett Juvenalis fogalmazta meg ily tömören. Közismert, hogy – főként a császárkortól kezdődően – a római nép számára a legfőbb szórakozást a cirkuszi lóversenyek (a mai ügetőverseny ősei), az állatküzdelmek, az amfiteátrumi vadászatok = venationes, főként pedig a gladiátori játékok jelentették.
Mindezek – magától értetődően – számos veszedelmet jelentettek a szereplők számára. Az állatviadalok körébe tartoztak az ún. ludi matutini (reggeli játékok), az ezen játékok során megsebesült férfiak orvosa volt Nero császár egyik felszabadított rabszolgája, Eutychus Neronianus. Ám az amfiteátrumi játékok legnépszerűbb hősei a gladiátorok voltak, Rómában éppúgy, mint nálunk Aquincumban.

Igazat kell adnunk a szakirodalomnak, midőn hangsúlyozza: ”Téves azt hinni, hogy ezek mindig életre-halálra mentek. Egy-egy gladiátor élete nagy értéket jelentett, s ha százszor megsebesült is, tulajdonosai – a kincstár vagy magánosok – mindent elkövettek, hogy újból meggyógyuljon, s felléphessen.” Nem véletlen hát, hogy a legjelesebb császárkori orvos, Galenus pályája kezdetén a gladiátorok orvosa volt. Feliratok alapján azt is tudjuk, hogy a cirkuszi pártoknak: a ”vörösök” és a ”zöldek” frakciójának saját orvosaik voltak, akik a versenyben megsebesült kocsihajtókat kezeltek. Külön orvossal rendelkeztek az amfiteátrum, ill. a teátrum színészei is.
Kádár Zoltán