logo

XVIII Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az orvosi ellátás egy kiemelt színtere, a Valetudinarum

A katonák csatában elszenvedett vágott, szúrt, zúzott, könnyen elfertőződő és veszélyes sebeit nem lehetett elhanyagolni. Minden alakulatnál (legio, cohors, auxilium) volt katonai kórház. Több katonaorvosi rang ismeretes, medicus cohortis (az Urbs-ban medicus clinicus cohortis, a betegágynál szolgálatot teljesítő), medicus castrensis, medicus duplicarius, vagy akár a medicus ordinarius, aki egyfajta kiemelt pozíciót töltött be. Az asszisztensi feladatkört a capsarii végezte, nevét a jellegzetes kötszeres doboza után kapta.
Voltak specialisták is (pl. a marus, aki a kígyómarásokkal foglalkozott), valamint előfordult a szerződtetett civilek katonaorvosi csoportja. Ezek nem csak egymáshoz képest, hanem csapatnem/szolgálati hely szerint is hierarchikusan erősen tagolt társaságot képeztek (medicus legionis, med. cohortis, med. alae; medicus castrorum, med. castriensis).
Hogy igazságosak legyünk, a betegek között is volt egyféle hierarchia, a legelső a kemény küzdelemben megsérült harcos, majd azután következett a többi katona, a balesetes, az önmagában kárt tevő stb. Ez római fejjel érthető, hiszen a csatában jeleskedő katona, amennyiben fölépül sérüléséből, még hasznos fia lehet a birodalomnak. Másrészt a katona kiképzése drága, így nem árt, ha a negyedszázados szolgálatot ki tudja tölteni hiánytalanul.

romaikor_kepAz aquincumi táborban lévő katonai kórház (párhuzamokat mutat a novaeessumi kórházzal) egy 90 x 50m épület. Központján udvar van, amelyet U alakban, kettős helységkoszorú övez. E két helységkoszorút egy közlekedőfolyosó választja el egymástól. Az épület frontja (aminek folytatása az U alakú épületrész) tartalmazza a főbejáratot, amelyen keresztül eljuthatunk jobbra-balra irodai, illetve egyenesen tovább egy nagyobb „betegfölvételi" térbe, valamint itt helyezkedtek el a kezelőhelységek is.
Az ellátott beteget az említett kórtermekbe irányították. Egy kórterem tulajdonképpen hármas felosztású egység volt. Egy ilyen egység egy középső kis helységből és abból jobbra-baba egy-egy szobából állt. Ezek sorozata helyezkedett el körbe, végig az U alakú épületrészen. A külső és belső helységsort egy folyosó választotta el, ami teljesen körbement az épületen. A belső helységsor részben a betegeknek, részben a személyzetnek adott szállást.

Általában elmondható, a kórházi szobák jó klímájú, fényes helységek voltak, ahol ügyeltek a tisztaságra. Az épületben saját sütőhelység, konyha, vízöblítéses mellékhelység volt, a fölépülő katonák pedig, ha lábadozásukhoz kellett ellátogattak a fürdőbe is. Egy katonai kórházban 240 beteget láthattak el, a tábornagyságnak megfelelően épített kórház arányaitól függően. Szükség esetén akár az udvaron is elhelyezték a beteget, vagy egyéb belső részeket vettek igénybe.

A kórház kiváltságos intézmény volt a táboron belül is. Aquincumban egy hordókkal bélelt kútból előkerült hordó dongáin is olvasható, a kórházba szállított áru nem esett vám alá „Immuné in r(ationem) valetudinarii) leg(ionis).


Forrás: részletek Zsonda Márk: A római kori műszertan alapjai és a római katonai korház néhány jellemzője a császárkorban című munkájából