logo

X December AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Poseidon - Neptunus

Kronos és Rhea fia, kinek részére a titánok legyőzése után a tengerek uralma jutott. Hatalmának jelképe a háromágú szigony (tridens); ezzel zavarja fel a hullámokat s ennek egy ütésével csillapítja le ismét. Hatalmas és heves, mint az elem, melyen uralkodik. Karjaival átfonja és fenntartja a földet s egy mozdulatával megrázza, hogy a hegyek, sziklák és városok összeomlanak; a tenger hullámai magasan felcsapnak, széttörik a hajókat és kiáradnak a földre. Azért az Enosichthon (földrengető) nevet is viseli.
A mély tenger fenekén, Aegæ közelében, fényes palotában lakik nejével. Ha szekerével végig vágtat a hullámokon, körülötte úsznak a tenger istenei, nymphái s a tengeri szörnyetegek csapatai. Az embereket, kik megsértik, borzasztó csapásokkal látogatja meg, így tett Laomedon, trójai királlyal, kinek, Apollo társaságában, segítségére volt Trója falainak felépítésében. De mivel a király megvonta tőle a kialkudott díjat, egy borzasztó tengeri szörnyet küldött rá, mely az embereket megölte és a vetéseket elpusztította. Végre engesztelésül Hesionét, a király leányát tették ki martalékul a szörnynek, s Herakles épen jókor érkezett meg a szűz megmentésére. Általában többször küldött tengeri szörnyeket ellenségeinek megrontására, mi a pusztító tengerár jelképe.

Neje Amphitrite volt, de kívüle másokkal is voltak kalandjai. Így Amymonéval, Danaos egyik leányával, ki testvéreivel vízért menve egy szarvas után dobta kopjáját, de helyette egy alvó satyrt talált, s ez fölébredve, üldözőbe vette a leányt. Poseidon megszabadítja tolakodásától Amymonét s megnyerte ennek szerelmét, melynek gyümölcse Nauplios lett.

Thoosa nymphával a vad Polyphemost nemzi, kit Odysseus megvakított. Más vad és kegyetlen szörnyeket is származtattak tőle, vonatkozással az erőszakos tenger pusztító hatalmára; így fiának mondják Antaeost, kivel Herakles küzdött, és Prokrustest, kit Theseus fékezett meg.

Szentelt állata a ló, melynek teremtését is, tekintettel a száguldó, tajtékzó hullámokra, neki tulajdonítják. A szárnyas lovat, Pegasust is ő nemzette Medusával, úgyszintén az isteni lovat, Ariont Demeterrel. Mint a ló teremtőjének, oltalma alatt állnak a versenyjátékok s minden pályatéren oltára volt felállítva, melyen a verseny kezdetén áldozatot mutattak be nevének. Azonkívül neki volt szentelve a delphin is.

Poseidon tisztelete leginkább a tengerjáró törzseknél volt elterjedve s legtöbb temploma és szobra a kikötő városokban és szigeteken állt. Tiszteletére a korinthusi földszoroson az isthmosi játékokat tartották, melyek később görög nemzeti ünneppé lettek. Külső alakjában Zeushoz hasonlóan ábrázolják, de fürtjei ziláltabbak s arckifejezése komorabb.

Állandó jelvénye a szigony, vagy néha evező.


Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911