logo

XVI Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Tiberius Gracchus halálának előjelei

Kora reggel megjelent Tiberius Gracchus házánál az az ember, aki a jósláshoz használt csirkéket hozta, eleséget hintett eléjük, de a csirkék egy kivételével nem jöttek elő, még akkor sem, amikor az ember jó erősen megrázta a ketrecet. De még az az egy sem nyúlt az eleséghez; megrázta bal szárnyát, lábát kinyújtotta, és visszaszaladt a ketrecbe. Ez az eset Tiberiust egy korábbi baljóslatú előjelre emlékeztette. Volt neki egy díszes, pompás művű sisakja, amelyet a csatában viselt; ebbe észrevétlenül kígyók kúsztak be, tojásokat raktak, és kiköltötték őket.

A csirkékkel történt eset Tiberiust ezért még inkább nyugtalanította, de mégis útnak indult hazulról, mivel értesült róla, hogy a nép már összegyűlt a Capitoliumon; mielőtt azonban kilépett az ajtón, olyan erősen megbotlott a küszöbben, hogy lába hüvelykujján a körme behasadt, és a vér átnedvesítette saruját. Alig ment néhány lépésnyire, bal felől egy háztetőn két egymással veszekedő hollóra lettek az emberek figyelmesek, és bár természetszerűleg nagyszámú járókelő haladt el a közelben, az egyik holló által lelökött kődarab Tiberius lábára esett.
Ez a kíséretében levők közül még a legbátrabbakat is megállásra bírta, de a cumaei Blossius, aki szintén ott volt közöttük, kijelentette, hogy szégyenletes kishitűség volna, ha Tiberius, Gracchus fia, Scipio Africanus unokája, a római nép védelmezője, hollóktól való félelmében nem engedelmeskednék a polgárok hívásának...


(Plutarchos: Tiberius Gracchus, 17. fej.)Forrás:
Róma Istenei
Összeállította, és írta: Hahn István
Budapest : Gondolat, 1975
ISBN 963 280 156 3