logo

XVI Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az Aventinusi Diana-szobor eredete

Diana istennő legrégibb szentélye Aricia latin városban állt, és a latin szövetség központi szentélyéül szolgált. Livius szerint az istennő római szentélyét Servius Tullius király alapította (vö. Livius 1, 45), abból a célból, hogy a latinok ariciabeli szentélyét megfossza vezető szerepétől, és vallási vonatkozásban is Rómát tegye a latin szövetség központjává.
Míg e hagyomány szerint a szentély alapítása i. e. 540 körül ment volna végbe, a modern kutatók egy része azt tartja, hogy a római Diana-kultusz kezdetei csak az i. e. V. század elejéig nyúlnak vissza. Ez az az időszak, amikor a görög eredetű kultuszok kezdtek Rómába beáramlani; ebbe a folyamatba illeszkedik bele az a hagyomány, hogy a római-aventinusi Diana a massiliai Artemis arcvonásait viselte.

Massiliát phókaiai gyarmatosítók alapították; a város sziklás talajra épült... Legmagasabb pontján állt az Ephesion és Apollón Delphinios szentélye. Ez utóbbi az összes iónok közös tiszteletének tárgya, az Ephesiont azonban csupán az ephesosi Artemis kultuszának szentelték. Mikor ugyanis Phókaia gyarmatosai útnak indultak, állítólag jóslatot kaptak, mely szerint útjukban olyan vezetőt kell követniük, akit az ephesosi Artemis jelöl ki a számukra. Ennek értelmében Ephesosban partra szálltak, és kutatni kezdték, miként nyújthatna nekik az istennő segítséget a parancs teljesítésében. Ekkor Aristarchének, egy nagy tiszteletben álló asszonynak álmában megjelent az istennő, és meghagyta neki, kísérje el útjukra a phókaiaiakat, és vigye magával a szent képmások egyikét is. Így is történt. Amikor pedig a gyarmatváros alapítása befejeződött, megalapították ezt a szentélyt, és Aristarchét azzal a kivételes tisztelettel tüntették ki, hogy őt tették papnőjévé: a Massilia által alapított további gyarmatvárosokban is legfőképpen ezt az istennőt tisztelik; az ő fából készült xoanon szobrának másolatát helyezték el templomaikban, és egyéb vallási törvényeikben is az anyaváros szokásaihoz ragaszkodnak...
...Massilia lakossága egykor minden dolgában fölöttébb szerencsés volt, többek között a Rómával kötött barátsága révén is. Ennek a kapcsolatnak számos jele ismeretes, többek között az is, hogy az Aventinus-dombon a rómaiak Artemis tiszteletére pontosan ugyanolyan xoanon-szobrot állítottak fel, mint amilyet Massilia lakói is tiszteltek.


(Strabón: Geogr. 4, 1, 4–5; kihagyásokkal)Forrás:
Róma Istenei
Összeállította, és írta: Hahn István
Budapest : Gondolat, 1975
ISBN 963 280 156 3