logo

XXXI Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Etruszk hatások

Etruszk elemek, szokások jelennek meg ezt mutatják az ásatások: a sírokat gazdagon felszerelték, férfiak számára főként fegyverrel, nők számára ékszerekkel. Gyakorolták az emberáldozatot ez a szokás teremtette meg később a gladiátorok küzdelmét.
A halotti feliratok az elhunytnak csupán anyai leszármazására utalnak. Míg a férfisírokat phallosszal díszítették, addig az asszonyoké ház alakú emlékkő volt. Az asszony tehát magát a házat, vagyis a családot testesítette meg. Az asszonyok a férfiak oldalán vettek részt a lakomákon is. A nőnek kiemelkedő szerepe volt az etruszk társadalomban.

A köztársaság kora végén a rómaiak tudták, hogy az etruszkok rendelkeznek olyan „könyvekkel”, melyeket a természetfeletti lények Vegonia nimfa vagy Tages adtak át nekik. A monda szerint ez utóbbi egyszer egy barázdából pattant elő, úgy nézett ki mint egy gyermek de bölcs volt mint egy öregember.

A Tages körül sebtében összeverődött tömegnek gondja volt rá, hogy tanításait írásba foglalják ez a haruspicinae disciplina eredete. Tagetici libri egy „szent (vagy titkos tanítást magába foglaló) könyv”. Ezek a könyvek lényegében három osztályba sorolhatók: libri fulgurales (a villámok elmélete), libri rituales (rítus könyvek) és libri haruspicini (kiegészülve a libri fatalesszel).

A libri fatales szerint az emberi élet tizenkét hétéves egységben folyik le; a tizenkettedik után az emberek „kilépnek szellemükből”, és az istenek többé semmiféle jelet nem küldenek nekik.Forrás:
Istvánfi Szilárd László, III. évfolyam, Római Katolikus Hittudományi Főiskola, Gyulafehérvár