logo

XVI Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Iuppiter Stator

A római vallás szertartásainak és kultuszainak eredetét a Város korai, legendák övezte múltjának nagy eseményeihez szerette kapcsolni. Iuppiter Stator, azaz: a (menekülő) csapatokat megállító Iuppiter szentélyének és kultuszának megalapítását Romulusnak tulajdonították, és a szabin nők elrablása miatt kirobbant háború egy epizódjára vezették vissza.
A szabinok végül is elfoglalták a fellegvárat; másnap pedig, amikor a csatarendben felsorakozott római hadsereg ellepte a Palatinus és Capitolinus dombok határolta térséget, a szabinok addig nem ereszkedtek le a síkságra, míg a rómaiak haragtól és a vár visszafoglalásának vágyától végre meg nem támadták őket...[de hamarosan] megfutamodott és fölbomlott a római csatarend.

A menekülők tömege magát Romulust is elsodorta a Palatium régi kapujáig, ahol fegyvereit az ég felé emelve így szólt:
„Iuppiter, te adtál parancsot madaraid útján, hogy itt, a Palatinuson vessem meg a város alapját. A fellegvár bűnös módon megvásárolva a szabinok hatalmában van; onnét a közbeeső völgyön áthaladva ide özönlenek fegyvereseik; de te, istenek és emberek atyja, legalább innét tartsd távol az ellenséget; nyugtasd el a rómaiak rémületét, és állítsd meg csúfos menekülésüket. Én pedig fogadom, hogy neked, Iuppiter Stator, templomot emelek itt emlékeztetőül az utódok számára, hogy a te mostani segítséged mentette meg Rómát.”

Ekképpen fohászkodott, s mintha csak megérezte volna, hogy Iuppiter meghallgatta könyörgését, ezt mondta: „Rómaiak! A hatalmas és jóságos Iuppiter arra utasít, hogy megálljatok, és újra kezdjétek a harcot.” A rómaiak, mintegy isteni szózat parancsára, megálltak.


(Livius I., 12 )


Forrás:
Róma Istenei
Összeállította, és írta: Hahn István
Budapest : Gondolat, 1975
ISBN 963 280 156 3