logo

XVI Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Isteni segítség a házassági kapcsolat megvalósításában

Az egyes emberi tevékenységeket pártfogoló és segítő numenek közreműködése – a távoli római múlt ködbe enyésző néphite szerint – a házastársak nemi kapcsolatának létrehozásában (különösen pedig, amikor a házaspár első ízben alszik együtt) ugyanúgy nélkülözhetetlen, mint a munka és tevékenység más területein. Az erre vonatkozó elképzeléseket Varro alapján Augustinus (Ágoston egyházatya) a római vallás cáfolásának és nevetségessé tételének szándékával állította össze.

Hogyan? Maguknak az istenségeknek oly végletes aprólékossággal felosztott teendői - amelyek miatt, mondják, hozzájuk minden egyes szolgálatért külön kell könyörögni; ... vajon nem inkább komédiáknak tűnnek-e, mint olyasminek, ami az isteni méltósággal összhangban áll?
Ha valaki két dajkát alkalmazna gyermekéhez, akik közül az egyik csak ételt, a másik csak italt adna - amiként a rómaiak erre a célra két istennőt tartottak: Educát és Potinát -, nyilvánvalóan úgy látszanék, hogy oktalanul cselekszik, és saját házában komédiáshoz hasonlóan viselkedik. Ők pedig azt is állítják, hogy Libert a megszabadításról nevezték el, mert közösüléskor a férfiak az ő jótéteménye által szabadulnak meg a kiömlő ondótól; ugyanezt idézi elő véleményük szerint az asszonyoknál Libera, akit Venusszal is azonosítanak, mert róla szintén azt beszélik, hogy a magokat kibocsátja; és ezért a templomban Liber tiszteletére a test férfias részét állítják fel, míg Libera tiszteletére a megfelelő nőit. Ráadásul erre a célra kijelölt asszonyok bort is adnak Libernek, hogy nemi vágyát sarkallják.

Amikor a férfi és a nő egyesül, Iugatinus istent idézik meg; ez még elfogadható. De aki férjhez megy, azt haza is kell vezetni; ezért Domiducus istent is szólítják; hogy otthon maradjon, Domitius istent kérik; hogy hű legyen férjéhez, mellé adják Manturna istennőt. Nem folytatom. Legyünk tekintettel az emberi tapintatra; a szemérem ápolt magányában teljesüljön be a test és a vér kívánsága. Miért töltik hát meg a hálószobát istenségek tömegével, amikor a násznép elvonul?
Nem, nem azért tesznek így, hogy az istenek jelenlétében nagyobb legyen a szeméremérzés, hanem azért, hogy a neménél fogva gyenge s a szokatlan helyzet miatt remegő nő szüzességét ezek közreműködésével minden nehézség nélkül lehessen elrabolni! Ott van ugyanis Virginensis istennő és Subigus isten, Prema és Pertunda istennő, Venus és Priapus. Mire való mindez? Ha egyáltalán az ilyen dologban ügyködő férfit az isteneknek gyámolítaniuk kellett, nem lett volna elegendő egyetlen isten vagy egy istennő?...

Ha van némi erkölcsösség az emberekben - ami nincs meg az istenek között! – akkor ennek a sok férfi és női istennek a jelenlétében, aki mind részt vesz a tevékenységben, a szégyenérzet nem inkább úgy hat-e, hogy az egyiknek mérsékli vágyát, a másiknak pedig növeli ellenállását? És ugyan, ha Virginensis istennő ott van, hogy a szűz öve megoldódjék, ha ott van Subigus isten, hogy a férfinak alávesse magát, ha ott van Prema istennő, hogy ne moccanjon, miközben a férfi leigázza és az ágyába nyomja, mit tegyen még Pertunda istennő? Piruljon el, menjen ki; tegyen valamit a férfi is! Nagyon gyalázatos dolog, hogy azt, amiért az istennőt segítségül hívják, más tegye meg, mint maga a férj...


(Augustinus: De Civitate dei VI. 9)


Forrás:
Róma Istenei
Összeállította, és írta: Hahn István
Budapest : Gondolat, 1975
ISBN 963 280 156 3