logo

XVI Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Engesztelő szertartás Iguviumban

Az ókori Iguvium (mai Gubbio) városban, az észak-itáliai Umbria térségében még a XV. században több bronztábla került elő, umber nyelven írt vallási tárgyú feliratokkal. A szövegeket részben etruszk, részben latin írásban jegyezték fel; valószínűleg az i.e. III-II. században; de a bennük leírt szertartások eredete Itália népeinek őskoráig nyúlik vissza. Az engesztelő szertartás leírása a madárjóslás ősi voltáról is tanúskodik.
Mivel ezek a nagy jelentőségű vallási szövegek a kevéssé ismert umber nyelven íródtak, értelmezésük még számos vonatkozásban vitatott; az itt közölt fordítás is csak megközelítő pontosságra tarthat igényt. A szöveg értelmezésében G. Devoto latin fordítással és kommentárral kísért szövegkiadását követtük.

A szertartás bevezetéseként a madarakat kell megfigyelni, a baglyot és varjút nyugat felől, a hím- és nőstényharkályt kelet felől.1 Aki a madarakat meg akarja figyelni, elkerített helyen ülve így kérlelje a papot:
„Add parancsba, hogy figyeljem a baglyot nyugat felől, a varjút nyugat felől, a hím- és nőstényharkályt kelet felől, - kelet felől a madarakat, a szent szertartás hírnökeit!”

A pap adjon ilyen parancsot: „Innen figyeld a baglyot és varjút nyugat felől, a hím- és nőstényharkályt kelet felől - kelet felől a madarakat, a szent hírnököket számomra, Iguvium városa számára - itt e helyen!” Miközben az, aki a madarakat figyeli, helyén tartózkodik, a pap ne szóljon semmit; semmilyen más szertartásba bele ne fogjon, míg vissza nem tér az, aki az [égi] hírnökök figyelésére indult. Ha egyetlen hangot is hallat, vagy valami más szertartásba kezdett - a szertartás érvénytelen...

Amidőn az [égi] hírnökök megszólaltak, az elkerített megfigyelőhelyen ülő ily jelentést adjon, nevén nevezvén a papot:
„Nyugat felől baglyot, nyugat felől varjút, kelet felől hím- és nőstényharkályt - kelet felől madarakat, kelet felől szentség hirdetőit jelentem neked és Iguvium városának a szertartás rendje szerint.”...
[Ezután] a Trebla-kapu előtt áldozzon három tulkot Iuppiter Graboviusnak, áldozat közben ily szavakat szólván:
„Téged szólítalak, szólítottalak, Iuppiter Grabovius, Fisia váráért, Iguvium városáért, fellegvárunk nevéért, városunk nevéért! Légy kegyes, légy irgalmas Fisia vára, Iguvium városa, Fellegvárunk neve, városunk neve iránt! Fogadalmamban téged szólítalak, szólítottalak, ó Iuppiter Grabovius; fogadalmamban bizakodván szólítalak és szólítottalak téged, Iuppiter Grabovius! Grabovius isten! Tiéd e kövér engesztelő tulok Fisia váráért, Iguvium városáért, fellegvárunk nevéért, városunk nevéért!”

... Grabovius isten! Ha a szertartásban valamit elvétettünk, hibáztunk, kihagytunk, elmulasztottunk vagy elhanyagoltunk volna; ha a szertartás végzésébe látható vagy láthatatlan hiba csúszott volna - ó Grabovius isten, legyen ez jog szerint kiengesztelve e kövér tulok feláldozása által! Legyen hát engesztelés Fisia várának, Iguvium városának! Grabovius isten, tekintsd tisztának Fisia várát, Iguvium városát, fejedelmeit és papjait, embereit és barmait, állatait és terményeit! Légy kegyes, békétszerző a Te várad, Fisia és városod, Iguvium, a vár és város neve iránt! Őrizd meg épségben Fisia várát, Iguvium városát!... Fejedelmeit és papjait, embereit és barmait, állatait és terményeit óvd épségben; a Te békédet terjeszd kegyesen és jóságosan ki Fisia várára, Iguvium városára, a vár és város nevére!”

(Tab. Iguv. VI A)


Forrás:
Róma Istenei
Összeállította, és írta: Hahn István
Budapest : Gondolat, 1975
ISBN 963 280 156 3