logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A legionárius lovasság turmái

Ami a gyalogságnál a centuria vagy a manipulus, azt a lovasságnál turmának nevezik. Egy turmában 32 lovas van; elöljárójuk a decurio. Míg egy centurió 110 gyalogost vezényel egy zászló alatt, addig egy decurio parancsnoksága alá 32 lovas tartozik egy zászló alatt.

A centurió továbbá nagy erejű, sudár termetű, aki lándzsákat és hajítófegyvereket ügyesen és erőteljesen dob; aki a legjártasabb a kardvívásban és a pajzs forgatásában; aki a fegyvergyakorlatok minden fortélyát kitanulta; éber, megfontolt és fürge; készebb a parancs szerinti tettre, mint a szóra; embereit fegyelem alatt tartja, a fegyverforgatás gyakorlás ara szorítja; arra, hogy jól legyenek felöltözve és felsaruzva; hogy mindegyikük fegyvere kifényesítve ragyogjon. Ugyanígy kell kiválasztani a decuriót is, aki a lovasok turmájának az élén áll.

Legyen mindenekelőtt rugékony testű; felvértezve és teljes fegyverzetben mindenki legnagyobb bámulata közepette tudjon lóra szállni, biztonsággal megülni a lovat, a lándzsát ügyesen használni, a legnagyobb szakértelemmel nyilazni és turmásait, azaz a gondjaira bízott lovasokat kiképezni mindarra, amit a lovas csata megkövetel, rászorítani őket, hogy vértjüket vagy páncélzatukat, lándzsáikat és sisakjukat gyakran fényesítsék és gondozzák. Az ellenségben ugyanis igen nagy félelmet kelt a fegyverek csi1logása. Ki higgyen annak a katonának a harckészségében, aki olyan gondatlan, hogy piszok és rozsda lepi a fegyvereit Azután pedig nemcsak a lovasokat, hanem magukat a lovakat is állandó munkával kell betörni. A decurióra hárul tehát mind a legénység, mind pedig a lovak egészségének és begyakorlásának gondja.Forrás: Flavius Vegetius Renatus - A hadtudomány foglalata