logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Centurio rangok és beosztások

Egy-egy legio-nak eredetileg 60 (manipulusonként 3-3, cohorsonként 6-6), a császárkorban elvileg 59 (az I cohorsnál öt, a II-X cohorsnál változatlanul 6-6) centurioja, egy-egy önálló ötszáz fős cohorsnak ugyancsak 6-6, egy-egy ezer fősnek 12-12-ja volt. Az egyes posztok nem csak beosztásukban, hanem rangjukban is különböztek egymástól, s ezeket a különbségeket elnevezésük is tükrözte.
A hadviselés korai időszakára vonatkozóan nincsenek ugyan írott forrásaink, a legio hármas mélységi tagolású csatarendje (hastati, a principes és a triarii) azonban legalább három egymástól különböző centurio rang ill. beosztás meglétét feltételezi: a későbbi elnevezésekből visszakövetkeztetve: 10 hastati-t, 10 principes-t és 10 triarii-t.

Később a három csatasor önálló taktikai egységekre, manipulusokra való tagolása (Kr. e. 4. sz.), mivelhogy a taktikai egységeket két-két század összevonásával alakították ki, a - párok egymás alá, ill. fölé rendelését jelentette, ami az elnevezésükben a prior első és posterior második kiegészítő megkülönböztetésben jutott kifejezésre.
A reform következtében így minimum 6 féle centurio ranggal kell számolnunk, mégpedig úgy, hogy a priores, akik a manipulusok parancsnokai voltak, és csatában az egységük jobbszárnyát vezették, rangban valamennyien fölötte álltak a helyettesi posztokat betöltő posteriores-nek (Polyb. 6, 24).

A Kr. e. 2. sz. végétől, a három különböző ordo azonos számú manipulusainak összevonásával kialakított új, nagyobb csapáserejű taktikai egységekben, a cohorsokban - melyek mindegyike tehát 3 manipulusból = 6 centuriából állt - felülről lefelé haladva a következő centurio rangok ismeretesek: pilus prior, princeps prior, hastatus prior, továbbá pilus posterior, princeps posterior, hastatus posterior.

Az egész legio-n belüli rangsor nem minden részletében világos: mind a 60 posztot nem kellett, de nem is lehetett volna az előléptetések során végigjárni. Iulius Caesar hódításainak majd az állandó hadsereg kialakulásának időszaka a beosztások tekintetében csupán a legio első (I) cohors-ában hozott változást. Ez ettől kezdve 5 megduplázott erejű századból állt, a rangidős centuriot itt - primus pilus-nak nevezték, és a centuria-k számának eggyel való csökkentése következtében nem volt neki posterior párja.
Az I cohors átszervezésével módosult a posztok hierarchiája is: míg a II-X. cohors centurio-i a kutatásban ma általános vélekedés szerint ettől kezdve egymással azonos rangúak voltak, s közöttük a rangidősséget csupán a szolgálati évek száma döntötte el, az I cohors hozzájuk képest valamennyien magasabb rangúaknak számítottak.

Az I cohors-ba való kinevezés, és az azon belüli áthelyezés előléptetésnek számított, amelynek utolsó s egyben legmagasabb állomása a primus pilus posztja volt. A hadsereg különböző alakulatainál meglévő, elnevezésre azonos, s így látszatra azonosnak tűnő centurio beosztások - az egyes csapatoknak a római hadsereg hierarchiájában elfoglalt eltérő rangja miatt centuriok nem voltak kompatibilisek. A legiok I. cohorsainak centurio posztjain kívül a Róma városi csapatok - posztjai is magasabb rangúaknak számítottak. Itt a rangsor a csapatok rangsorának megfelelően emelkedő rendben acohortes vigilum, cohortes urbanae cohortes praetoriae volt.