logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Centurio (Köztársaság korszaka)

A római köztársaság idejében, mikor a legiót 30 manipulus alkotta, eredetileg mindegyik manipulus élén 1–1 centurio állott. Később a manipulus két centuriára osztatván, a centuriók száma is megkétszereződött, vagyis 60-ra nőtt, mely szám nem változott a császárság idejében sem.

Egy-egy légióban egyidejüleg 60 (cohorsonként 6-6) centurio szolgált akik között szigorú rangsor uralkodott. A legmagasabb rangú az első cohorsban (cohors prima), a legalacsonyabb rangú a tizedik cohorsban (cohors decima) szolgáló centurio volt.

Rangfokozatuk a köztársaság idejében attól függött, hogy a triari, principes vagy hastati centuriáihoz tartoztak-e, továbbá hogy a manipulus első vagy második centuriája élén állottak-e?

Az első centurio, vagyis a manipulus jobb szárnyának centuriója (centurio prior) mindig az egész manipulust vezényelte, tehát rangra is idősebb volt a balszárny parancsnokánál (centurio posterior).

romaikor_kepA császárság korában a triarii, principes és hastati megkülönböztetés már csak a centuriók rangjelzésében tartotta fenn magát. De ebben is leginkább csak az első cohors centurióira szorítkozott, a többi cohorsok centuriói nagyjában egyenlők voltak s egyszerűen centurióknak nevezik magukat.

Az első cohors öt centuriójának a rangelnevezése a következő: primus, pilus, princeps, hastatus, princeps posterior és hastatus posterior. A centuriók még a tiszti létszámba tartoztak, de épen csak ez volt az egyetlen tiszti rang, mely az altisztek előtt hosszú, fáradságos szolgálat után nyitva állott. Kivételkép a császár különös engedelmével lovagrendüek is mint centuriók kezdhették meg pályájukat, lévén ez jövedelmezőbb, mint tribunusnak lenni, ki semminemű fizetést nem húzott.

A centurio már nem léphetett előbbre a legióban. Azért a legtöbben, ha szolgálati idejük letelt, a magán életbe vonultak vissza. Minthogy a centurio rendszerint 100 emberből álló csapat parancsnoka volt, megjelölése a feliratokon úgyszólván kizárólag a 100-as jelző C betű fordított alakja () által történt.

A centurióknak joguk volt az aranygyűrű viselésére és a katonai ünnepélyeken, lovasbemutatókon a fehér öltözék felöltése (albata decuriso) - mindkettő a lovagrendi tisztségek kiváltsága volt.