logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A centurio (Marius hadreformja után)

Marius hadreformja után a centuriókat többé már nem választották, hanem hivatásos tisztek lettek. Jelentőségük egyre nőtt, és Caesar korára már ők irányították a csapatokat, míg a továbbra sem hivatásos ifjú tribunusok, akik névleg a centuriók elöljárói voltak, elsősorban vezérkari teendőket láttak el.
A császárkorban egy legiónak 59 centuriója volt, melyek közül 5 az első, 54 pedig a többi cohorsban szolgált. A 2-10. cohors centuriói rangban egyenlőek voltak, és csak korban különböztek. Rangban felettük álltak az idősebb centuriók (primi ordines), akik az első cohors dupla méretű centuriáját vezették.
Az első cohors ilyen felépítése valószínűleg Caesar idejéből származik, mivel ő tesz említést egy dupla centuriát vezető idősebb centurióról, és gyakran ír a prími ordinesről. Caesarnak centuriói iránti tiszteletére utal a bátorságukról és hadvezetésükről feljegyzett számtalan történet.

Rangjára keresztben elhelyezett sisakforgója utal, amely készülhetett lósörényből, vagy az itt láthatóhoz hasonlóan tollakból. Szőlővesszőből készült pálcája - amelyet néha testi fenyítésre is használt - szintén rangját jelöli. Lánc- vagy pikkelyvértje a legionariusokétól eltérően gazdagon van díszítve, néha ezüstözve is. A centurio a legionariusokkal szemben ellentétes oldalon hordta gladiusát, de a csatában embereihez hasonlóan pajzsot és pilumokat is használt.

romaikor_kepA legio parancsnoki rendszere Amikor a miles gregarius (közkatona) újoncként belépett a hadseregbe, 20 évre (Caesar idejében 16 évre) kötött szerződést. Parancsnokai voltak: a tesserarius (őrmester), az optio (segédtiszt) és a centurio. A 2-10. cohorsokban 54 ilyen centurio tevékenykedett. Mindegyik cohorsban a rangidős centurio irányított, mivel mindegyik centurio egyenlő rangú volt.

Fölöttük voltak rangban az 1. cohors idősebb centuriói (prími ordines) a hastatus posteriortól egészen a primipilusig. A közkatona reménykedhetett abban, hogy eléri a primuspilus rangját, de ez elég ritka teljesítmény volt. (Petronius Fortunatus pályája jellegzetes katonai karrier. A Legio I Italica katonája lett, és már 4 év múlva centurióvá választották. A következő 42 évben 12 legióban szolgált, de sohasem került be a prími ordines közé.

Az egész legio harmadik embere a táborparancsnok (praefectus castrorum) volt. Fölötte helyezkedtek el a tribunusok, akik közül 5 lovagrendű tribunus volt (tribuni angusticlaw), s korábban mindegyikük 2 cohorsot vezényelt, de ekkorra (a vezérkarba bekerülvén) átengedték a centurióknak a harcosok csatába vezetését.

A másik tribunus (tribunus laticlavius) senatori rendű ifjú volt, aki majd később kapott egy legiót, és ahhoz a „tanulóidejét” töltötte. Ó a legio alparancsnokaként tevékenykedett. Fölötte állt a legatus (legatus legionis), rendesen egy 30-as éveiben járó senator.
A parancsnoksághoz tartozott még egy altiszt (cornicularius), számvevők (librarir) és tiszti küldöncök (beneficiaril). Mivel a legiók önellátók voltak, a beszerzők (immunes) is rangot kaptak. Rajtuk kívül tevékenykedtek még földmérők, mérnökök, fegyverkovácsok, orvosok, catapult-készítők, állatorvosok, építészek, kovácsok, zenészek és mások. Ők föl voltak mentve a harci kötelezettségek alól.Forrás: John Warry - A klasszikus világ hadművészete Fordította: Dezső Tamás