logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Auxilia tiszti rangok

Mint már fentebb leírtuk, Claudius császár uralkodásának végére (iu. 54), az auxiliás egységek parancsnokai praefecti vagy tribuni militium rangúak voltak, ami egyben felételezte a római polgárjogot, valamint az ordo equester-hez való tartozást.
A legatus legionis-vel ellentétben, aki hat tribuni militium és egy praefectus castrorum rangú altiszttel rendelkezett, egy auxilia praefectusa úgy tűnik nem élvezte hasonlóan magas rangú tisztek támogatását. Ez alól az egyetlen kivétel a parancsnok helyettesi tisztet ellátó beneficarius, már amennyiben ez hivatalos rangnak tekinthető, nem pedig egy ad hoc kinevezésnek bizonyos feladatok ellátására. A praefectus alacsonyabb rangú beosztottjai voltak továbbá a signifer (jelvényhordozó) és a cornucern (kürtös).

A légió centurióiról való tudásunkkal összehasonlítva nagyon kevés információval rendelkezünk az auxiliák centurioiról és decurioiról. A fennmaradt bizonyítékok alapján valószínű, hogy ezeket a ragokat mind kinevezéssel, mind előléptetéssel el lehetett érni, illetve mind az adott auxiliából, mind valamely légióból kerülhettek katonák ezekbe a tisztségekbe.
A Julius-Caludius dinasztia idején az auxiliákban szolgáló centurio és decurio rangú tisztek között durván azonos arányban fordultak elő római polgárjoggal és peregrinus státusszal rendelkező katonák, a következő évszázadban azonban, a polgárjoggal rendelkezők létszáma, a katonák családtagjainak juttatott jogi státuszadományozások után fokozatosan dominánssá válik.

Úgy tűnik a centuriok alatt álló altisztek (principales) rangja azonos volt a légiókban szolgálókkal, melyek közül csökkenő rangsorban a legfontosabb az optio (a centurio helyettese), a signifer, és a tesserarius (őrség parancsnok) voltak. A lovas egységekben a cohorstes equitatae-hez és talán a cohortes alae-hez tartozó turmae-ben a curator, a decurio alá beosztott tiszt, aki felelős volt a lovakért és a felszerelésért.

Akárcsak a légiókban a principalest, néhány speciális feladatot ellátó egységgel együtt két fizetésben és rangban is különbséget jelentő csoportba sorolták, melyek nevei duplicarii (dubla fizetésűek) és sesquiplicarii (másfélszeres fizetésűek) voltak. Ezek a mai hadseregekben szolgáló őrmesternek és tizedesnek felelhettek meg. A ranglétra legalján a közönséges katonák, azaz a pedes (a cohors gyalogsága), az eques (a cohors equitata lovai) és a gergalis (ala lovasai) álltak.

A harci képesség növelése érdekében az egységekben speciális alakulatok is szolgáltak, melyek tagjai közül néhányan duplicariusok, vagy sesquiplicariusok voltak, míg mások közönséges katonák milites immunes (szolgálat alól felmentett) státusszal.

A specializált katonák közül megemlíthető a medicus (katonaorvos), a veterinarius (állatorvos), a custom armorum (fegyvermester), és a cornicluarius (az egység hivatalos feljegyzéseit őrző és írnoki feladatok ellátó katona).


Amaltheia