logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A kettős Classis Flavia Dunamelléki parancsnokai

A rómaiaknál a haditengerészet a birodalom terjedésével nyert önállóbb szervezetet. Augustus teremte meg az itáliai kettős flottát a „felső tenger" védelmére Ravennában, s az „alsó tenger számára Misenumban létesített praefectus classis című kettős parancsnoksággal. Noha a praefectos classisnak magas rangja és fontos hivatása volt, eleinte felszabadított császári rabszolgákból kerültek ki mégis, s Tiberius alkalmazza Sex(tius) Antienus-szal az első lovagrendű prefektust.
Vittelliustól kezdve a tartományi flotta parancsnokságát a pénzügyi adminisztráció előiskoláztatásán át nyerhették el még a lovagok is. Nero görögországi utazásában a két itáliai flotta végezvén a testőrség tisztét, ennek emlékéül nyer lék azok utóbb a praetoria jelzőt, melyet 127-től Hadrianustól kezdve következetesen ott találunk a diplomákon. A Classis praetoria Ravennas 214-7-től Classis praetoria Antoniniana (DLXXXI) címet visel. A Caracallával feltűnő vindex-jelző eredete ismeretlen.

E kültengeri és provinciális flották teljesen az itáliaiak mintájára létesültek, s mint látni fogjuk, a vezetőik felváltva, tengeri és folyami parancsnokságokban öregbítek ismereteiket. Lássuk már most egyenként a Pannonia és Moesia hajóhadainak ismeretes parancsnokait.


Forrás: Téglás Gábor: A Rómaiak hadihajószolgálata Pannónia és Moesia területén