logo

V December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Steinkirchen

A steinkircheni numerustábor a duna ripa raetiai szakaszán található, egy Duna-kanyar közelében, félúton Straubing és Moos-Burgstall erődjei között. A steinkircheni tábor létezése már régóta ismert a kutatás számára, pontos helyét azonban csak nemrég, 2006- ban határozta meg K. Schmotz. A táborhoz tartozó vicus és temető sajnos megsemmisült.
D. Baatz álláspontja szerint a tábor a Kr. u. I. és II. század fordulóján épülhetett. Ennek ellentmondani látszik a dunai ripa ezen szakaszán található táborok - Kumpfmühl, Pfatter - Gmünd, Straubing (2) és Moos-Burgstall - korábbi, Vespasianus alatti építése. Ennek fényében a steinkircheni erőd építése korábbra, a Kr. u. 69/79 közötti évekre helyezendő.

A tábor fennállásának időpontja kérdéses, Moos-Burgstall párhuzama alapján lehetséges, hogy a dunai ripa legnyugatabbi szakaszán Hadrianus számolt fel táborokat részben a határszakasz nyugalma, részben az új táborok helyőrségének biztosítása céljából. Ebben az esetben a steinkircheni tábor Moos-Burgstall felügyelete alatt állt. Ellenkező esetben - ha a steinkircheni tábor a straubingi erőd felügyelete alatt állt - a működése Marcus Aurelius Marcomanni ellen vezetett háborúiig kitolható. D. Baatz felveti, hogy a dunai ripa ezen szakaszán több kiserőd előkerülése várható, ezek közül egyelőre csak Steinkirchen táborát sikerült azonosítani.


Felhasznált irodalom
BAATZ 1993, 331. REINECKE 1930b, 197-205., SCHMOTZ 2006, 179-182., SOMMER 2008c, 275.
Farkas István GergőForrás:
Részletek Farkas István Gergő: A Római hadsereg Raetiában. A táborok és csapatok története topográfiai és diszlokációs szempontból c. dolgozatából.

PTE-BTK Régészet Tanszék - Pécs 2012