logo

V December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Gündersbach

A gündersbachi kiserőd Domitianus által létrehozott, Traianus alatt kibővített raetiai limes keleti részén helyezkedett el, Theilenhofen táborától keletre és WeiBenburgétól északra. A gündersbachi tábor a raetiai limes auxiliáris táborai előtt futó kiserődök láncolatába tartozik, mint a limes nyugati oldalán Freimühle, Hintere Orthalde, Dalkingen, Halheim, Dambach és Gunzenhausen, keleten pedig Gündersbach mellett Ellingen, Oberhochstatt, Burgsalach - „In der Harlach”, Raitenbuch, Petersbuch, Hegelohe - Biebig, Hegelohe, GüBgraben és am Hinteren Seeberg.
A kiserőd területe 360 m2, a limes vonalától mintegy 15 méterre helyezkedett el, a területén alacsony falaknak, illetve cölöpakadályoknak a nyomai megfigyelhetők. A kiserőd fennállásának idejéről nincsenek pontos adatok.

A theilenhofeni tábor építése Traianus idejére keltezhető, így az előtte elhelyezkedő és a felügyelete alatt álló gündersbachi tábor szintén legkorábban Traianus alatt jöhetett létre. A gündersbachi tábor hasonlóan a theilenhofenihez, legkésőbb az Alamanni Kr. u. III. századi betörései során semmisült meg. Helyőrsége ismeretlen numerus, de nem zárható ki, hogy a theilenhofeni erődben állomásozó cohors III Bracaraugustanorum látta el a gündersbachi tábor felügyeletét.


Felhasznált irodalom
BAATZ 1993, 288., RABOLD - SCHALLMAYER - THIEL 2000, 120., ULBERT - FISCHER 1983, 84-85., 87.Farkas István Gergő


Forrás:
Részletek Farkas István Gergő: A Római hadsereg Raetiában. A táborok és csapatok története topográfiai és diszlokációs szempontból c. dolgozatából.

PTE-BTK Régészet Tanszék - Pécs 2012