logo

X Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A principatus kori pénzérmék

Augustus az eddigi réz (bronz) és ezüst pénzkiadás mellett az aranyat is rendszeresítette. Az aureus a font 1/40-ed része volt, tehát 8,19 gr., az ezüst a font 1/84-ed része, azaz 3,9 gr. Egy aureus 25 denariust ért, ez utóbbi fele a quinarius, hátoldalán rendszerint Victoria ábrázolásával. A nemesfémből való pénzverés joga ettől kezdve a császárt illette meg.
A kiadást végző hivatal az a rationibus nevet viselte, az egyes verdéket pedig a procurator monetae vezette. A nemesfémtartalom csökkenése a Kr. u. 3. sz. elején öltött olyan mértéket, hogy Caracalla új címletet volt kénytelen kiadni, a dupla denariust, melyet róla antoninianusnak neveztek el. Használata Diocletianus idejéig tartott. Értékállóságának megerősítésére Aurelianus alatt a XXI jelzést alkalmazták, melynek jelentése valószínűleg 20 = 1.

A réz, ill. bronz pénzek kiadásának joga a senatus kezében maradt, erre utalnak az SC (= senatus consulto: senatusi döntés alapján) feliratok. Ezek a mindennapi pénzforgalomban fontos szerepet töltöttek be, ezért nagy mennyiségben készültek. Két nagyobb címlete, a sestertius és a dupondius (= 2 as,) sárgarézből, két kisebb címlete, az as és a quadrans (negyed as) vörösrézből készültek.

Az ábrázolások és feliratok a korábbiaknál lényegesen gazdagabbá váltak. Az előlapon rendszeresen a mindenkori császárnak, esetleg valamely családtagjának vagy elődjének a portréja látható. Az ezt körbefogó felirat a császár nevét és címeit tartalmazza. Ennek állandó elemei a következők: IMP = imperator, CAES = Caesar, AVG = Augustus, P M = pontifex maximus, TR P = tribunicia potestate, COS = consul (ez utóbbi kettőt rendszerint egy szám követi - esetleg az utolsó betű megtöbbszörözése -, ami azt jelzi, hányszor ismételték meg az egy éves időtartamra szóló megbízást).

További megtisztelő címek lehetnek még a CENS P = censor perpetuus, P P = pater patriae, GERM = Germanicus. Igazán változatossá a hátoldal válik. Ennek ábrázolásai aktuális eseményekre (pl. SPQR P P OB CIVES SERVATOS), az uralkodó győzelmeire (pl. MARS VICTOR), áldásos tevékenységére (pl. LIBERALITAS AVG[usti] = a császár bőkezűsége, PROVIDENTIA AVG[usti] = a császár előrelátása, FELICITAS SAECVLI = a század boldogsága) hívták fel a figyelmet. Azaz a pénzérmék a korszak legfontosabb propagandaeszközévé váltak.Gesztelyi Tamás