logo

XVII Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Állami kiadások

A római köztársaság nem ismerte még az udvartartás és tisztviselői fizetések terhét; az oktatásügyet is magánmunkának hagyta. Kiadással jártak azonban a következők:

1) Az istentisztelet költségei, nevezetesen templomok építése és fenntartása, áldozatok és áldozati lakomák ellátása, nyilvános játékok rendezése (bár e költségek nagyobb részét a játékok adója viselte), Vestalisok tartása, haruspexek s papi segédek díjazása.

2) Állami épületek (a város falai, színházak, csatornák, vízvezetékek, országutak stb.) készítése és fenntartása.

3) A katonaság fölszerelése, zsoldja és élelmezése.

4) Helytartók fölszerelése.

5) Követségek költségei.

6) Tisztviselő-segédek fizetése.


A császárság idejében más nagy kiadások is járultak ezekhez. Hogy csak a nevezetesebbek mellett maradjunk, az állandó hadsereg és hajóhad fenntartásán kívül az udvartartás, nagyszámú tisztviselők, a Vespasianustól fogva államivá tett oktatásügy, a császári consilium s birodalmi posta roppant kiadásokkal terhelték az állam pénztárát.
Ehhez járultak még az ajándékozások (largitiones), a minők már a köztársaság idejében is divatban voltak; így a gabonaosztás (frumentatio), ünnepi adományok (bor, olaj, só, hús, sőt pénz is) a népnek (congiaria), a katonák megajándékozása győzelmes háborúk után (donativa).

A császárok alatt minden örvendetes politikai eseményt ilyen ajándékozás követett; Claudius idejétől a praetorianusokat szokták így megjutalmazni a trónra lépő császárok. Egyes császárok alapítványokat (alimenta) tettek Rómában s Italia más városaiban szegény szabad szülők gyermekeinek neveltetésére; de előkelő, elszegényedett családok is gyakorta szorultak pénzbeli támogatásra, hogy állásuknak megfelelő szerepet játszhassanak a társadalomban.

Az állam összes bevételeiről és kiadásairól azonban adatok hiányában még csak megközelítő fogalmat sem szerezhetünk. Suetoniusnál olvassuk ugyan Vespasianusról:
quadringenties milies (közel 4000 millió forint) opus esse, ut respublica stare posset, de ez hihetetlen nagy összeg; ha pedig quadraiges miliest (körülbelül 400 millió ft.) veszünk föl, e bizonytalan alapon meggyőző számítást nem végezhetünk.