logo

VIII December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az árucikkek árai

Az árak a köztársaság utolsó, a császárkor első évtizedeiben alakultak ki, amikor jelentősebb pénzromlás még nem lépett fel. A legfontosabb népélelmezési cikknek, a búzának az ára elég sokat es gyakran ingadozott. Az időnként fellépett rossz termés, a kalózkodás miatt előállott árukiesés következtében a búza ára felszökött, es ha a hatósági beavatkozás késett, olykor a szokásos ár kétszeresét kellett megfizetni.
Egy mérő (modius: 8,7 liter) búza átlagban három sestertiusba került, az árpa a búza árának felét tette ki, s nem is ritkán pusztán csak takarmányozásra használták. Egy liter olaj ára az i. e. III. század végén hat sestertius volt, két évszázaddal később már nyolc-tizenkét sestertius. Egy sertésért 240-280, egy szarvasmarháért 800, egy szamárért 400-800 sestertiust fizettek.

Míg a munkás öltözetének az ára 40-80 sestertius, a finom tunica ára 300 sestertius volt, addig egy tiszti egyenruháért 200-240 sestertiust is elkértek, a cipészek egy pár cipő talpalásáért 8 sestertiust fizettettek.
A közönséges bor literje 1,3-1,5 sestertius, a jó boré pedig 4 sestertiusba került. Az ünnepi játékok, színház, circus, amphitheatrum látogatása ingyenes volt, 1/4 asért (tehát néhány fillérért) a római pazar környezetben fürdőzhetett, s ha egyszer kedve támadt, hogy könyvet vásároljon, azért aránylag sokat, 4-20 sestertiust kellett fizetni.

Egy rabszolga ára 800-2.000 sestertius körül mozgott, egy csinos rabnőért 4000 sestertiust is megadtak, de a különleges tudású, képzett rabszolgáért akár százezer sestertiust is elkértek és meg is kaptak a rabszolgakereskedők, de az ilyen árak inkább a fényűzés és nem a rendes kereskedelem körébe tartoztak.
Egy rabszolga ellátására 400-600 sestertiust költöttek évente. (Emlékezzünk arra a már közölt adatra, hogy egy napszámos naponta egy denariust, tehát négy sestertiust keresett.)Forrás:
Ürögdi György: A Régi Róma
Gondolat kiadó, 1963