logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Házassági szerződés szövege.

Prótarchosnak Thermion, Apión leánya, illetve gyámja, Apollónios, Chaireas fia, valamint Apollónios, Ptolemaios fia részéről.

Thermion és Apollónios teljes egyetértésben életközösségre lépnek egymással. Apollónios, Ptolemaios fia Thermion kezéből, házukból hozományként kapott egy pár háromnegyed ... súlyú arany fülbevalót, azonfelül ... ezüst-drachmát. Mostantól Apollónios, Ptolemaios fia fedezi Thermion valamennyi szükségletét, ő ruházza anyagi lehetőségeihez képest mint törvényes feleségét, nem bánik rosszul vele, nem kergeti el, nem bántalmazza, nem vesz magához más nőt rajta kívül, vagy ellenkező esetben a hozomány másfélszeresét kell megfizetnie, s azt magától Apollóniostól, Ptolemaios fiától hajtják be, vagyis az ő teljes vagyonából, a törvény szerint.

Thermion pedig teljesíti kötelességeit férjével szemben és közös életükre vonatkozólag, nem tartózkodik házon kívül Apollónios, Ptolemaios fia tudtán kívül sem éjjel, sem nappal, nem okoz kárt vagy gondot közös otthonukban es nem folytat viszonyt más férfival. Ellenkező esetben, ha a fentiek közül bármit elkövetne, törvényes vizsgálat után megfosztják hozományától.
Amellett a vétkes fél a kiszabott büntetést kapja.

Caesar (értsd Augustus uralkodásának) 17. évében, Pharmouthi hó 20. napján.


Fentnevezett Arsinoosnak házasságkötésünk alkalmából kifizettem a megszabott hozományt, amint elő van írva, a feltett kérdésre pedig igent mondtam.

Én, Aurélios Theón, más néven Nepótianos szerkesztettem ezt az ő számára, és én írtam helyette, mivel a leány nem ismeri a betűket.

(harmadik kéz) Én, Aurélios Arsinoos, átvettem a megszabott hozományt, ha pedig netán elválnánk - bár ne úgy lenne -, visszafizetem, amint elő van írva, és a feltett kérdésre igent mondtam.


A házassági szerződés pontosan rögzíti a házasságra lépő felek jogait, kötelességeit, a hozomány összegét és a házasság - szerződésben meghatározott okokból történő - esetleges felbomlása esetén a válás feltételeit, következményeit.
A házassági szerződés szövege Augustus uralkodása idején kelt, és a helyi időszámítás Egyiptom római meghódításának időpontját veszi alapul (Kr. e. 30). Pharmouthi hónap március-április hónapokra esett.


Sel. Pap. 3; Berlin Papyrus 1052. Kr. e. 13.

..