logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Érdekházasság.

A köztársasági Róma vezető köreiben nem csupán a hozomány, hanem a politikai összeköttetés is szerepet játszott, alig találunk nevesebb államférfit, aki ez okból többször nem nősült volna. Caesar és M. Antonius négyszer, Sulla és Pompeius ötször, Cicero két ízben, Ovidius háromszor nősült. A sok politikai házasság folytán Róma vezető társadalmi rétege teljesen összeházasodott, szinte mindenki rokonságban állott egymással, ami nem akadályozta meg őket abban, hogy halálos ellenségekké ne váljanak.

Midőn Caesar és Pompeius politikai szerződést kötöttek egymással, annak megerősítésére az idős Pompeius elvette Caesar leányát, Iuliát, s míg az asszony élt, a két nagy vetélytárs viszonya a legjobb volt, hiszen Pompeius gyengéden szerette fiatal feleségét.
Iulia korai halála után Pompeiust már semmi sem tartotta vissza attól, hogy Caesar politikai ellenfeleihez sodródjék, és ezek egyikének leányát vegye feleségül. Az örökké anyagi gondokkal küszködő Cicero házasságait nem a politika, hanem a nagy hozomány reménye befolyásolta.
Midőn gazdag felesége, Terentia válni akart tőle, Cicerónak nem kis gondot okozott, miből fizesse vissza felesége hozományát. Erre hatvan éves létére elvette tizenöt esztendős árva, nagyon gazdag gyámleányát, Publiliát, akinek a vagyonát már amúgy is ő kezelte.

Az erényes uticai Cato második felesége, az előkelő Marcia már három gyermeket szült Catónak, amikor egy nap felkereste Hortensius, a híres szónok, és közölte, hogy rokoni kapcsolatba szeretne vele lépni, sőt magas kora ellenére meg gyermekeket szeretne nemzeni. Mivel Cato huga, Bibulus felesége nem akart elválni férjétől, Hortensius megkérte Catót, engedje át neki feleségét.
Így is történt. Hortensius még néhány évig boldogan élt Marciával, majd a szónok halála után, Cato ismét elvette az asszonyt. (A római rossznyelvek azt pletykálták, hogy Cato nem is volt olyan önzetlen, mert Marcia örökölte Hortensius óriási vagyonát.)

De talán a köztársaság valamennyi asszonyán túltett Clodia, P. Clodius Pulcher, a híres néptribunus nővére, aki Catullus szenvedélyes szerelmi költeményei révén, a sokat megénekelt es megátkozott Lesbia nevén bevonult a világirodalomba.
Nincsen olyan bűn, amellyel ellenségei, közöttük Cicero, Clodiát meg ne vádolták volna, a vérfertőzéstől a házasságtörésig, a csalástól a gyilkosságig, ennek ellenére ez az előkelő, szellemes s szépasszony mindvérig a római társadalom ünnepelt tagja maradt.


Forrás:
Ürögdi György: A Régi Róma
Gondolat kiadó, 1963.