XIX October MMXVII AD

A tárgyalás a nagytanács előtt

(Mk 15,1; Mt 27,1; Lk 22,66-71)Ennek a harmadik résznek az egyetlen oka az volt, hogy némi törvényességi látszatot akartak adni a tárgyalásnak. A zsidó főemberek természetesen tudatában voltak, hogy az eljárás eddig illegális volt. Tehát, hogy a legalitás látszatát keltsék, az egész eseménynek egy kis napvilágot adtak. Ezt mutatja mindhárom bibliai hely is. A Márk 15,1ben ez olvasható: „Korán reggel../, a Máté 27,1-ben: „Amikor megvirradt../, és a Lukács 22,66bán: „Amint megvirradt...". Ezzel a kis nappali világossággal kellett az illegális eljárásnak legálissá válnia.
Ekkor már csak két kérdést tettek fel. A Lukács 22,67 szerint: „Eta te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk!" Jézus megmondta, hogy nincs értelme megmondania nekik, mert már elhatározták, hogy nem hisznek neki. Messiási igénybejelentésének még egyszer történő megerősítésére megmondta nekik, hogy attól az időponttól kezdve Isten hatalmának jobbján fog ülni.
A 70. versben megkérdezték tőle: „Akkor hát te vagy az Isten Fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok" felelte nekik". Ez a görögben nagyon hangsúlyos kifejezése volt annak, hogy ezt jelentse: Igen, valóban én vagyok az.

A vallási tárgyalás ezzel a kijelentéssel végződött, és Jézust istenkáromlás miatt halálra ítélték. Bár kimondhatták a halálos ítéletet, de a történelemnek ebben az időpontjában, a római szenátus megvonta a halálbüntetés kiszabásának jogát a zsidó szanhedrintől. Így Jézus, ha meghal, csak ró mai törvény alapján halhatott meg. Emiatt egy új probléma támadt, az ti. hogy az istenkáromlás olyan vétek, amit a zsidó jog szerint halállal kellett büntetni, római jog szerint viszont nem. Ezért, ha Jézusra halálbüntetést akartak kiszabni, egy további vádat is fel kellene hozni ellene. Ezt a vádat kellett volna Júdásnak előterjeszteni. Az árulóra tehát a civil eljáráshoz, nem pedig a vallási eljáráshoz volt szükségük. Júdás azonban a két eljárás között meghalt.
Forrás: Dr. Arnold G. Fruchtenbaum A Messiás élete. Központi események zsidó szemszögből