XIX October MMXVII AD

Bevezetés (A büntető per)

Jézus Krisztus halálának körülményeit és az ellene folytatott büntetőpert elemezve számos megoldatlan kérdéssel szembesülünk. Az események több ezer éves távlatából rendkívül nehéz egy bírósági per eljárási cselekményeit a valóságnak megfelelő módon rekonstruálni.

Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy a rendelkezésre álló magyar és idegen nyelvű források, illetve a szakirodalom alapján a keresztény vallás megalapítója ellen folyatott büntetőeljárás lefolyásáról, annak körülményeiről és kivégzésének okairól rövid, áttekinthető összefoglalást nyújtson, elsősorban a jogilag releváns szempontok figyelembevételével.
Forrás: Urbán Erika - Jézus Krisztus pere