logo

V Sextilis AD

Trebonianus Gallus (251-253).

Epit. de Caes. 30.1.
„Vibius Gallus fiával, Volusianusszal két évet uralkodott.”

Caius Vibius Trebonianus Gallus és caesar címmel kitüntetett fia, Caius Vibius Volusianus 251 júniusa és 253 augusztusa között uralkodott, vagyis valóban körülbelül két éven át.Epit. de Caes. 30.2.
„Az ő idejükben Hostilianus Perpenna a szenátus jóvoltából imperátorrá lett, majd nem sokkal később fertőző betegség emésztette fel. ”

Decius császár fiatalabbik fiáról, Caius Valens Hostilianus Messius Quintusról van szó, aki nem vett részt az abrittusi csatában, így 251 júniusában Trebonianus Gallus adoptálta, majd augustusszá emelték. Valószínűleg az adoptációt a katonaság avagy a szenátus követelésére, csak kényszerből hajtotta végre az új uralkodó. Az epitomátor bizonyosan téved, amikor Hostilianus végzetét betegségnek tulajdonítja, mivel Decius fiát halála után damnatio memoriaevel sújtották. Ezt erősíti meg Zósimos narratívája is, aki szerint Trebonianus Gallus meggyilkoltatta adoptált fiát.


Forrás: részletek Sólyom Márk: Epitome de Caesaribus, Az utolsó latin nyelven írt pogány történeti munka című doktori disszertációjából (2018)