logo

V Sextilis AD

Galba (68-69).

Epit. de Caes. 6.2.
„Három barátjának, Viniusnak, Corneliusnak és Iceliusnak a tanácsa szerint rendezett el mindent”

Tacitus és Suetonius pontosabban is megnevezi Galba három befolyásos tanácsadóját, Titus Vinius consult, aki korábban Hispániában Galba legátusa volt, Cornelius Laco praefectus praetoriot és Icelust, a felszabadított rabszolgát. Az Epitome „Icelius” névalakja téves.Epit. de Caes. 6.3.
„Tanulj meg katona lenni, katona, ő Galba, nem Gaetulicus!”

Utalás Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicusra, aki Germania Superiorban volt legatus Tiberius császár uralkodása idején, s nagyon engedékeny módon bánt katonáival, ami miatt közszeretetnek örvendett.Epit. de Caes. 6.4.
„Életének hetvenharmadik évében járva, miközben páncélosan az Otho pártja által feltüzelt legiókat igyekezett lecsillapítani, a Curtius-tónál meggyilkolták.”

Galbát a hetvenegyedik évében (69. január 15-én) gyilkolták meg Otho emberei öt nappal azután, hogy a császár nem Othot, hanem Calpurnius Pisot fogadta örökbe és tette meg utódjának.
A Curtius-tó (Lacus Curtius) egy hely a Forum Romanum közepén, ahol a császárkor előtt sok-sok évszázaddal, a királyság korában egy mocsaras tó állhatott. A helyet Mettius Curtiusról, a szabin seregek legendás vezéréről nevezték el, aki a monda szerint lova hátáról itt esett bele a mocsaras tóba, miközben a rómaiakkal harcolt. Egy másik mondaváltozat szerint ezen a helyen ajánlotta fel az életét Marcus Curtius, hogy Róma városa örök időkig fennálljon. Lovával a mélybe vetette magát.


Forrás: részletek Sólyom Márk: Epitome de Caesaribus, Az utolsó latin nyelven írt pogány történeti munka című doktori disszertációjából (2018)