logo

XX Januarius AD

Aemilius Aemilianus (253).

Epit. de Caes. 31.1.
„Interamnánál saját seregük meggyilkolta (Vibius Gallust és Volusianust)”

Interamna a mai Terni városa Rómától 75 kilométerre, északra. Aurelius Victor szerint azért végeztek a császárral és fiával a saját katonái, mert Aemilianustól nagyobb jutalmat reméltek. Zósimos leírja, hogy Trebonianus Gallust hanyagnak tartották emberei, akik ráadásul megtudták, hogy Aemilianus serege erősebb az övéknél.Epit. de Caes. 31.1.
„(Vibius Gallus) Meninx szigetén született, amit manapság Girbának neveznek.”

Az epitomátor összekeveri egymással a két rivális uralkodót, Gallust és Aemilianust. A negyvenhét éves kor (lásd 31.3-at is!) és a Meninx szigetén történő születés is valójában Aemilius Aemilianusra vonatkozik és nem Gallusra. Girba a mai Dzserba szigete Tunézia partjainál, a császár maurus származását pedig 31.2. újra megemlíti, ám ekkor már a megfelelő imperátorral (tehát Aemilianusszal) kapcsolatban.Epit. de Caes. 31.2.
„Aemilianust uralmának negyedik hónapjában Spoletiumnál ölték meg, avagy talán annál a hídnál, ami — úgy mondják — a meggyilkolásáról kapta a Vérszomjas nevet, s Ocricolum és Narnia, valamint Spoletium és Róma városa között félúton áll. ”

A latin nyelvű források az Epitome kivételével általában három hónapos uralkodást társítanak Aemilianushoz. Még pontosabb a Philocalus-féle kalendárium, amely nyolcvannyolc napos regnálásról ír, ezt az adatot veszi át Kienast is. Zónaras ellenben négy hónapos uralomról tudósít.
A Sanguinarius nevű hidat a Philocalus-féle kalendárium is említi a császár halálával kapcsolatban, azonban a nevezetes híd földrajzi elhelyezkedését legpontosabban az epitomátor adja meg. Spoletium a mai Spoleto városa Rómától 97 kilométerre, északra. Ocriculum ma Otricoli települése, míg Narniát ma Narninak nevezik.
Meg kell azonban jegyezni, hogy az Epitome által megadott térbeli adatok nagyon közel esnek Interamnához (Terni), ahol Trebonianus Gallust meggyilkolták, így elképzelhető, hogy az ismeretlen szerző ezúttal is összekeveri a két uralkodót, Gallust és Aemilianust, ahogy arra 31.1. is példát szolgáltat. Kienast ugyanakkor megbízik az epitomátor adatában.


Forrás: részletek Sólyom Márk: Epitome de Caesaribus, Az utolsó latin nyelven írt pogány történeti munka című doktori disszertációjából (2018)