logo

VIII Sextilis AD

A Gordianusok (238) Pupienus és Balbinus (238).

Epit. de Caes. 26.1.
„Maximinus uralma alatt két Gordianus, a principatust megszerző apa és fiú”

A Gordianusok 238 januárjában ragadták magukhoz a hatalmat Thysdrusban, Africa provinciában. Lázadásuk okaként azt említi Héródianos, hogy Libya Maximinus Thraxhoz hű procuratora nagyon kemény kézzel kormányzott és hatalmas vagyonokat kobozott el a helyi földbirtokosoktól.
A császárrá lett Gordianusok Karthágóba tették át székhelyüket, Maximinus szobrait pedig ledöntötték. Rómában a szenátus elismerte az új imperátorokat, a trákot a haza ellenségévé nyilvánították, a hozzá hű praefectus praetoriot, Vitalianust pedig megölték a Gordianusok emberei. Eközben azonban Numidia helytartója, Capellianus, aki régóta ellenséges viszonyban állt a Gordianusokkal, megújította a Maximinusnak tett hűségesküjét és megindult Karthágó ellen. I. Gordianus kétségbeesésében öngyilkos lett, felakasztotta magát, a helyét pedig fia, II. Gordianus vette át, aki azonban elesett a Capellianusszal vívott ütközetben. Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Augustus Africanus és ugyanilyen nevű fia alig húsz napon át uralkodtak 238 januárjában.Epit. de Caes. 26.2.
„Hasonló gyorsasággal ölték meg a hatalmat magához ragadó Pupienust és Balbinust is. ”

238 januárjának végén, vagy februárban, a Gordianusok halála után a szenátus két szenátort tett meg császárnak: Imperator Caesar Marcus Clodius Pupienus Maximus Augustus volt az egyikük és Imperator Caesar Decimus Caelius Calvinus Balbinus Pius Felix Augustus volt a másikuk. A felsorolásoknál mindig Pupienust említették elsőnek, tehát ő volt a megbecsültebb, rangidős augustus.
A római köznépnek egyáltalán nem tetszett a választás, elsősorban Pupienus császársága miatt elégedetlenkedtek, de I. Gordianus unokájának (III. Gordianus) a Caesarrá emelésével sikerült nagy nehezen lecsillapítani az elégedetlenkedőket. Ezután Balbinus Rómában maradt, míg Pupienus elutazott Ravennába, hogy sereget gyűjtsön a Maximinus Thrax elleni háborúhoz. Az észak-itáliai városban jutott el hozzá a barbár trák imperátor halálhíre. Pupienus ezután Aquileiába ment, ahol a város lakói császárként köszöntötték, majd néhány nap után visszatért Rómába.
238 májusának elején a Palatínuson testőrcsapatok ütöttek rajta a társcsászárokon, mivel nem tetszett nekik, hogy helyettük a szenátus választott uralkodókat. Pupienust és Balbinust megkínozták (szakállukat és szemöldöküket kitépdesték), majd a társimperátorokkal szimpatizáló germán testőrcsapatok érkezésének hírére sietve meggyilkolták őket. Héródianos és a Historia Augusta Pupienust általában a másik nevén Maximusnak hívja, bár utóbbi forrás néhány helyen használja a Pupienus, illetve a Pupienus sive Maximus névalakot is. A Philocalus-féle kalendárium szerint kilencvenkilenc napig uralkodtak.


Forrás: részletek Sólyom Márk: Epitome de Caesaribus, Az utolsó latin nyelven írt pogány történeti munka című doktori disszertációjából (2018)