logo

XXIX Martius AD

Egyesületek az ókori Római Birodalomban

A Római Birodalomban is megjelentek az egyesületek, a görög eranosz római megfelelője a temetési (collegia funeraticia), illetve a kisemberek gazdasági önsegélyezésére létrehozott (collegia tenuiorum) egyesület volt. Ezek az egyesületek a szegényebb sorsú polgárok önkéntes társulásai voltak a bból a célból, hogy tagjaik számára temetésről gondoskodjanak, illetve önsegélyező pénztárként átmeneti segélyt nyújtsanak azoknak a tagoknak, akik baleset vagy betegség következtében nehéz anyagi helyzetbe kerültek.

Az egyesületek alapítása kezdetben nem volt semmilyen engedélyhez kötve, de a korrupció miatt az olyan egyesületek létesítéséhez, amelyek taggyűlés létrehozását igényelték szenátusi jóváhagyásra volt szükség. E szabályok nyilvánvalóan a polgárok gyülekezési szabadságát szerették volna korlátozni. Említést érdemel, hogy Marcianus egyik császári rendelete ugyan tiltotta, hogy a katonák egyesületeket alakítsanak, de a „kegyes” császár méltányosságból kivételt tett: „a szegény sorsúaknak megengedett, hogy havi hozzájárulást adjanak össze, de havonta csak egy alkalommal (!) gyűlhetnek össze, nehogy ennek ürügyén valamiféle tilos egyesületeket hozzanak létre”. Érdekesség, hogy a Kr. u. a 3. században Hadrianus császár, aki jelentős hadseregreformokat hajtott végre, az altisztek számára engedélyezte, hogy úgynevezett „önsegélyező egyesületet" alakítsanak.


Forrás: részletek: Mihók Sándor: A szegények gondozása („hadigondozás”) az ókori Hellászban és a Római Birodalomban c. munkájából