logo

XXV Junius AD

Hogyan kell az újoncokkal begyakoroltatni a lóra szállást

A lóra szállást nemcsak az újoncoknak, de a zsoldos katonáknak is mindig szigorúan gyakorolniuk kell. Ez a gyakorlat mind a mai napig szilárdan tartja magát, bár már bizonyos lazasággal.

Télen fedett helyen, nyáron a szabadban falovakat állítottak fel; az ifjaknak ezekre - amíg gyakorlatra tesznek szert - előbb fegyvertelenül, majd fegyveresen kellett felszállni. Nagy gondot fordítottak arra, hogy ne csak jobb, hanem bal felől is megtanulják a felés leugrást, úgy is, hogy kivont kardot vagy lándzsát tartanak a kezükben. Ez állandó előgyakorlat volt, mert a harc forgatagában is tüstént lóra tudnak szállni azok, akik ezt békében ilyen alaposan begyakorolták.
Forrás: Flavius Vegetius Renatus - A hadtudomány foglalata