logo

XXV Junius AD

Hogyan gyakorolják az újoncok a sorok és közök megtartását a harcrendben

Bizonyos, hogy az ütközetben minden egyébnél fontosabb, hogy a katonák állandó gyakorlás eredményeképpen megtartsák a harcrendben megállapított sorokat és az előremozgáskor az előírással ellenkezően sehol se rövidítsék vagy nyújtsák az oszlopot. Mert ha tömörülnek, elveszítik a harchoz szükséges teret, és egymást kölcsönösen akadályozzák, ha pedig soraik fellazulnak és megritkulnak, az ellenséges áttörésnek nyitnak utat. Elkerülhetetlen azután, hogy nyomban az egész harcrend felbomlik a rémülettől, ha az ellenség az arcvonalat áttörve a harcolók hátába kerül.
Az újoncokat tehát ki kell vezényelni a mezőre és az anyakönyvi névsor szerint egyenes vonalba állítani, úgy hogy az először egyszeres és széltében nyújtott legyen, sehol ne öblösödjön vagy görbüljön s a katonák egyenlő és szabványos térközökre álljanak egymástól. Azután parancsot kell adni a sor gyors megkettőzésére, úgy, hogy még rohamban is megőrizzék a sort, amelybe tartoznak.

Harmadik oktatási feladat, hogy gyorsan négyszögű alakzatot képezzenek, amelyből háromszögű harcalakzatot kell felvenni; ezt éknek nevezik. Azután úgy is szóljon a parancs, hogy alkossanak kört. Ha az ellenséges erő áttörte az arcvonalat, a begyakorlott katonák ezt az alakzatot veszik fel, nehogy az egész tömeg zavarában futásnak eredjen és súlyos helyzet álljon elő.Forrás: Flavius Vegetius Renatus - A hadtudomány foglalata