logo

XXV Junius AD

Az újoncokkal gyakoroltatni kell a teherhordást

Az ifjakkal a lehető leggyakrabban kell terhet cipeltetni hatvan font (kb. 20 kg) súlyig, rendes lépésben menetelve, mert nehéz hadjáratok idején előfordulhat, hogy az élelmet is és a fegyverzetet is vinniük kell. Nem kell azt hinni, hogy ez nehéz, ha a katonák gyakorlottak, mert nincs olyan dolog, amit az állandó gyakorlás ne változtatna igen könnyűvé.

Tudjuk egyébként, Vergilius tanúsága szerint, hogy ez a régi katonáknál is rendszeres volt: „Felszereléssel jár, mint Róma serény katonája, Hordja nehéz terhét, s amikor még senki se hinné: Ott van az ellen előtt csatakészen, tábori rendben”
Forrás: Flavius Vegetius Renatus - A hadtudomány foglalata