logo

XX September AD

Fabricius és Q. Aemilius consulok Pürrhosz királyhoz írt levele

amelyet Q. Claudius és történetíró jegyzett fel az utókor számáraMikor Pürrhosz király Itáliában tartózkodott, s egy vagy két győzelem után a rómaiak helyzete aggasztóvá kezdett válni, és Itália legnagyobb része hozzá pártolt, egy bizonyos Timokharész, Pürrhosz király ambrákiai barátja, titokban megjelent C. Fabricius consulnál, pénzt kért tőle, s megígérte, hogy - ha a jutalomban megegyeznek - a királyt méreggel elpusztítja. Azt mondta, a dolog igen könnyen kivihető, mert a lakomákon az ő fia a király pohárnoka.
Fabricius tüstént írt a szenátusnak. A szenátus követeket küldött a királyhoz, meghagyva nekik, hogy Timokharész-ról egy szót se szóljanak, de figyelmeztessék a királyt, legyen elővigyázatosabb, és óvja életét a közvetlen környezetében levők cselszövéseitől. Ez a történet, így, ahogy elmondtam, Valerius Antias történeti művében található.

Quadrigarius azonban műve harmadik könyvében azt írja, hogy nem Timokharész, hanem egy Nikiasz nevű ember ment a consulhoz, nem a szenátus, hanem a consul küldött követeket, s hogy Pürrhosz a római népnek dicsérő és hálás hangú levelet írt, s a hatalmában levő római foglyokat mind ruhával látta el, és hazaküldte.
Akkor C. Fabricius és Q. Aemilius voltak a consulok. Levelük, amelyet ez ügyben Pürrhosz királyhoz intéztek, Claudius Quadrigarius szerint a következőképpen hangzott:

„A római consulok köszöntik Pürrhosz királyt. A te szakadatlan zaklatásaidtól lelkünk mélyéig felháborodva elhatároztuk, hogy mint ellenségeid folytatjuk ellened a harcot. De a közösségnek való példaadás szándéka és a tisztesség arra int bennünket, hogy kívánatosnak tartsuk életben maradásodat, és így fegyveres harcban győzhessünk le. Eljött hozzánk egyik bizalmasod, Nikiasz, s kérte, adjunk neki jutalmat, ha téged titokban eltesz láb alól. Mi azt válaszoltuk, hogy ezt nem óhajtjuk, ezért semmi jutalmat ne várjon, egyszersmind úgy látjuk jónak, hogy téged értesítsünk, nehogy - ha ilyesmi megtörténne - az államok azt gondolják, hogy mi kezdeményeztük, s azért sem, mert nem találjuk illőnek, hogy pénzzel, jutalommal, cselszövéssel harcoljunk. Ha nem leszel óvatos, véged van!”