logo

XXIII September AD

Lucilius élete

C. Lucilius előkelő lovagrendi családban született Suessa Auruncában, Campania és Latium határán. Születési éve vitatott, mert Hieronymus szerint 46 éves korában halt meg, viszont biztosan tudjuk, hogy 102-ben hunyt el, s ha ettől az évtől visszaszámolunk 46 évet, a 148. évet kapjuk születése éveként. Ha ez igaz lenne, akkor 14 éves korában vett volna részt a numantiai háborúban, és negyven évvel fiatalabb lenne, mint barátja Scipio Aemilianus.

További nehézséget okoz az a tény, hogy Horatius öregnek mondja (Sat. 2, 1, 34), márpedig római felfogás szerint csak azt tartották öregnek, aki elmúlt hatvan éves. C. Cichorius úgy oldja meg ezt a problémát, hogy feltételezi: Hieronymus szövegében elírás révén került a XLVI a LXVI helyére.
Ha ezt elfogadjuk, akkor Lucilius Kr. e. 166-ban született (C. Cichorius 1908, 7-14). Mások arra gondolnak, hogy Hieronymus összetévesztette a 148. és a 180. év consulait, akik csak előnevük kezdőbetűjében különböznek. Mivel Gellius azt állítja, hogy Pacuvius és Accius idősebb volt nála (17, 21, 49), Velleius Paterculus pedig azt, hogy a numantiai háborúban harcolt (2, 9, 3), a 166. év tűnik a legvalószínűbbnek.

Atyja lovag, egyik testvére pedig szenátori rendű volt. Unokahúgának, Luciliának volt a fia Pompeius. Korán kapcsolatba került Scipióval, mert birtokaik közel estek egymáshoz. De Numantiánál is Scipio fővezérsége alatt harcolt (134-133), s később is baráti köréhez tartozott, úgy, mint C. Laelius és Q. Fabius Maximus.
Ellenséges érzülettel viseltetett ugyanakkor Q. Caecilius Metellus Macedonicus iránt, aki mint censor a rómaiakat házasságra próbálta kényszeríteni, ezért szatírát ír ellene. Hadakozik Acciusszal is, aminek oka talán abban keresendő, hogy nem kedvelte a collegium poetarum tagjait. A Scipiókhoz való jó viszonya azonban nem akadályozta meg abban, hogy tisztelje Tiberius Gracchust (738-740. K.), és gúnyolja a görögimádó Albuciust (89-95. K.). Sőt még Scipiót is kikacagta azért, mert pertaesum helyett pertisumot ejtett (971-72. K.).

Kiváló képzettségét és tekintélyét mutatja, hogy a platóni akadémia vezetője, Kleitomachos egyik írását neki ajánlotta (Cic. Academica 2, 102). Ebből arra lehet következtetni, hogy Lucilius tanulmányokat folytatott Athénban, s ott személyesen is megismerkedett e város kiválóságaival. Élete vége felé Nápolyba vonult vissza, s ott halt meg. Érdemei elismeréséül nyilvános temetésben részesült.


Forrás: Adamik Tamás - Római irodalom az archaikus korban