logo

VII December AD

Salvius Julianus

(2. század) római jogász

Hadrianus császár korában élt, híres jogász volt. Őse volt Didius Julianus császárnak.Afrikában született, és többször is consuli tisztet viselt. Ő gyűjtötte össze a praetorok rendeleteit a római köztársaság korából (edictum perpetuum), amelyek I. Justinianus degestáinak magvát képezték. Ezeken kívül számos önálló munkát is írt.

Több magas hivatalt követően 148-ban a consuli tisztséget is betöltötte. Fő műve a 90 könyvből álló esetgyűjtemény jellegű Digesta.

A magánjog számos vitás kérdésében olyan meggyőző és végérvényes döntést hozott, hogy sokáig meghatározó jelleggel bírt.

Salvius kiválóan egyesítette magában a klasszikus római jogász legelőnyösebb vonásait: eredetisége és a hagyományokhoz való tudatos ragaszkodás jellemezte, nem ragaszkodott feltétlenül jól bevált módszerekhez.

Hadrianus őt bízta meg az ún. ”praetori rendelet” (edictum praetorium) végérvényes változatának szerkesztésével és kiadásával.