logo

VII December AD

Aelius Florianus Herennius Modestinus

(3. század) római jogász

Az öt remekjogász egyike.

A klasszikusok utolsó generációjához tartozott. Ulpianus tanítványa volt, 244-ben praefectus vigilium volt.A digesták számos jogi tárgyú iratának kivonatát megőrizték. A római jogtudósi irodalom valószínűleg egyetlen görög nyelvű művének szerzője (Excusationum libri VI).
Források
Ókori Lexikon I-VI kötet, szerk. PECZ Vilmos, Budapest, Franklin Társulat, 1904.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aelius_Florianus_Herennius_Modestinus