logo

VI Quintilis AD

Liber singularis és libri III Regularum

A római jogászok szerették a leggyakrabban előforduló jogszabályokat gyűjteményekbe foglalni. A digesták 50. könyvének 17. címe is a régi jogászok különféle műveiből kiszedett 211 ilyen szabályt tartalmaz, melyek még a magyar Corpus Iurisba is utat találtak.

Gaius fenntebbi két munkájából vett ilyen szabályok pl. hogy fejedelmi leirat alapján nők is arrogálhatók (ezek t, i, régi jog szerint az arrogatióból ki voltak zárva), vagy hogy minden, a mi jogszerűleg létrejön, ellenkező jognál fogva megsemmisül.


Forrás: Dr. Bozóky Alajos - Gaius Római jogi Institutióinak négy könyve