logo

X Quintilis AD

Dotalition s. de re uxoria

Ezen a női hozomány jogára vonatkozó munkáját Gaiusnak felemlíti Iustinianus az Omnem rei publicae kezdetű constitutiójának 1. §-át, de nem maradt ránk.


Forrás: Dr. Bozóky Alajos - Gaius Római jogi Institutióinak négy könyve