logo

X Quintilis AD

De casibus

Ez a monográfia nem tulajdonképi jogeseteket, hanem kivételes eseteket tartalmazott, mert Gaius nem bírt a ius respondendivel.

Néha megesik, úgymond Gaius, hogy bizonyos föltétel alatt rendelt hagyomány föltétlennek tekintendő, pl. midőn valami ugyanazon föltétel alatt lett hátrahagyva, mely alatt egyúttal egy másik örökös kineveztetett, vagy midőn így szól a hagyomány: «ha az (örökös) az örökséget elfogadta», és megfordítva feltétlen hagyomány néha föltételesnek látszik, pl. midőn az örökhagyó valamit bizonyos föltétel alatt elvesz, a mit az ellenkező föltétel alatt hátrahagyott.


Forrás: Dr. Bozóky Alajos - Gaius Római jogi Institutióinak négy könyve