logo

III Sextilis AD

Ad formulam hypothecariam

Ez a munka, miként címe is mutatja, a zálogjoggal foglalkozott; elvesztét méltán fájlalhatjuk, mert épen a zálogjog tanában még sok homályos tétel lenne felderítendő.

1. A záloghitelező csak akkor érezheti magát kellőkép biztosítottnak, ha tudja, hogy szerzett jogát a zálog tárgyán semmiféle későbbi egyezmény az ő adósa és egy harmadik hitelezője között nem alterálhatja (prior tempore potior iure). De ezen elsőbbség csak arra szolgál, hogy a hitelező követelése minden más követelés előtt biztosítva legyen, és nincs többé értelme, mihelyt egy későbbi hitelező késznek nyilatkozik, hogy az ő követelését kielégíti.

2. A ki oly nőért, ki kezességet vállalt, vagy oly családfiúért, kinek a senatus consultum Macedonianum tilalma ellenére hiteleztek, zálogot adott, ugyanazon kifogással élhet, mint a nő, vagy családfiú kezese - természetesen, mert ha érvénytelen a követelés, kezesség vagy zálog által sem lehet azt biztosítani.Forrás: Dr. Bozóky Alajos - Gaius Római jogi Institutióinak négy könyve