logo

III Sextilis AD

Mikor élt Gaius

Erre a kérdésre már könnyebben és biztosabban felelhetünk. Saját műveiből vett adatok fonalán állíthatjuk, hogy Hadrian Antoninus Pius és M. Aurelius Antoninus császárok uralkodása idejében, tehát 117 és 192 között élt, de sem születése, sem halála, sem életkorát nem vagyunk képesek meghatározni.
Hogy Hadrianus idejében már élnie kellett, azt onnan következtethetjük, hogy Hadrianus császár uralkodása alatti eseménye mint saját korában történteket beszél el. Hogy institutióinak első könyvét és a másodiknak egy részét Antoninus Pius uralkodása alatt kellett írnia, helyesen következtethető abból, hogy ezt a császárt előbb mindig csak imperatornak nevezi, utóbb azonban a «divus» (megdicsőült) melléknévvel említ melyet csak elhunyt császároknak szoktak volt megadni. Ebből egyszersmind az tűnik ki, hogy Gaius a maga institutióit 161. évben Kr. sz. u. t. i. Antoninus Pius halála évében; ennél később bajosan, mert Antoninus Piusra tudvalevőleg a divi fratres együtt uralkodása következett, kikről azonban a műben nem történik említés.

Mindazáltal Gaiusnak még jó darab ideig kellett élni. Bizonyos ugyanis, hogy a hitbizományokról írt munkája (az index Florentinusban 9. sz. a.) csak Pius halála után keletkezhetett, szintúgy a lex Iulia et Papiahoz írt terjedelmes munkája (az index Florentinusban 3. sz. a. idézve). Végre a rerum quotidianarum libri VII. című munkáját is valószínűleg csak az institutiók megjelenése után írta.


Forrás: Dr. Bozóky Alajos - Gaius Római jogi Institutióinak négy könyve