logo

VI Quintilis AD

Gaiusról a jogtudósról

Nagyon kevés az, a mit Gaius felől tudunk.

Mindjárt a nevénél fennakadunk mert nem tudjuk bizonyosan, előnév volt-e az, avagy családnév. Legtöbb író előnevében tartja és Puchta éppen ebben a körülményben, hogy ezt a mi jogászunkat csupán előnevénél szólították volna, érvet keres arra nézve, hogy Gaius alacsony származású lehetett, mert a főrangú római családok nagyon is büszkék voltak családi nevükre. De Puchtának ezt a következtetését túlhajtásnak kell tartanunk, legfeljebb annyit mondhatni, hogy Gaius nem származott főrangú arisztokrata családból, nem pedig mindjárt azt, hogy alacsony származású volt.
Arra, hogy a Gaius név mint családnév is előfordult, megcáfolhatatlan bizonyítékunk is van. Ebből természetesen még nem következik, hogy a Gaius-név Írónknak is családi neve lett volna, de másrészt mai nap is akárhány példa van, hogy máskülönben csak keresztnevek gyanánt szerepelni szokott nevek családi nevekként is fordulnak elő, például Sándor Béla, Antal Miklós, István József stb. Ilyenforma lehetett per absolutum a Gaius-név is. Ha pedig a Gaiusnév írónk családi neve volt, akkor mi lehetett az előneve?

Egy ideig azt hitték, hogy Titus, mert á vizigót codexben a Gaius-név előtt itt-ott Titi-szó áll, de ma már kétségtelennek tartjuk, hogy ez a szó meg van rongálva és tituli-nak olvasandó. Bizonyos tehát csak az, hogy írónk általában Gaius név alatt ismeretes, tanítványai is csak így szólították, művei csak ezen név alatt forogtak közkézen, a későbbi időben is csak ezen név alatt idézték őket. Ellenben azt a kérdést, vájjon ez a név csupán elő-, avagy családi neve volt-e, ma már nem lehet egész bizonyossággal eldönteni.


Forrás: Dr. Bozóky Alajos - Gaius Római jogi Institutióinak négy könyve