logo

V Sextilis AD

Bevezetés (Peculatus-perek a Római köztársaságban)

A latin peculatus szó a közvagyonból való lopást, tipikusan a közvagyon elsikkasztását jelentette. Ennek leggyakoribb esete a római köztársaság korában az volt, amikor a hadvezérek a hadizsákmánnyal nem, vagy nem megfelelően számoltak el.

Jelen munkámban a történetírók által ránk hagyományozott ezen eseteket mutatom be. Kitérek ugyanakkor a bűncselekmény fogalmára, és bemutatom a büntető eljárási szabályokat és azok változásait is. Az elemzett esetek azt bizonyítják, hogy még a legnépszerűbb politikusok sem kerülhették el ezen bűncselekmény vádját, ugyanakkor ezt gyakran visszaélés szerűén is alkalmazták a politikai ellenfelek ellen.


***

Jelen munka kiinduló pontja egy, a Miskolci Egyetemen megrendezett konferenciára készített peculatus per feldolgozása volt, ami során a kérdés alaposabb kutatásába kezdtem, és így a témába tartozó és az irodalmi forrásokban ránk maradt perek kérdéskörét jártam végig. A közpénzből való sikkasztás vádja ugyanis nemcsak a Scipio testvéreket érte el, hanem ezzel időről időre visszatérően találkozhatunk a római történelemben.
A források azt mutatják, hogy ezen vád ellen még a legnépszerűbb politikusok sem voltak védettek, de azt is, hogy ez a bűncselekmény alkalmas volt arra is, hogy az azzal való fenyegetést a politikai ellenfelekkel történő leszámolásra használják fel. Jelen munkámban ezeket a pereket mutatom be a köztársaság idejéből, kitérve a büntetőeljárás szabályaira és annak változásaira, ill. a leggyakrabban előforduló esetek megértéséhez a hadizsákmány fogalmára is.Dr. Bajánházy István
PhD, egyetemi docens,
Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Kar
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet Római Jogi Intézeti Tanszék


Forrás: Bajánházy István: Peculates-perek a Római köztársaságban