logo

XXVII Novembris AD

A vádlott

Az ókori Róma egyik híres büntetőperének vádlottja Apuleius, a Kr. u. 2. század közismert, művelt filozófusa és szépírója volt. Apuleius az Africa provinciában fekvő Madaurus városában született. A Kr.u. 1. századtól a colonia rangjára emelkedett település az Atlasz-hegység déli vonulatainak határán feküdt - ma az algériai Mdaurusch városa terül el az antik romok helyén.
Apuleius római polgár volt, római polgároktól, törvényes római házasságból, a helyi elithez tartozó, tekintélyes és jómódú családból származott. Apja szülővárosában magistratusi rangra emelkedett, a decurio és a duumvir tisztségét töltötte be. Halálakor kétmillió sestertius értékű vagyont hagyott fiára, amely gondtalan életet biztosított a fiatalembernek. Apuleius szülővárosában kezdte meg tanulmányait, de családja - tehetségét felismerve - hamarosan Karthágóba küldte.

Africa provincia e kiemelkedő szellemi központjában kezdte tanulmányozni a görög filozófiát, elsősorban Platon tanait. Tanulmányai később Athénba és Rómába vonzották, de szellemi vándorévei alatt meglátogatta Samos, Phrygia és talán Alexandria híres iskoláit is. Írásaiból tudjuk, hogy elsősorban filozófiát, de retorikát, költészetet, geometriát, matematikát, zenét, dialektikát és logikát is tanult, tanulótársai (condiscipulus) közé tartozott például Aemilianus Strabo, aki politikai pályája csúcsát 156-ban érte el, amikor consul suffectus lett. Önéletrajzi írásaiból tudjuk, hogy Apuleius Athénban számos misztérium kultuszába is beavatást nyert.

Apuleius tollából származik az „Aranyszamár” című regény - az egyetlen prózai mű, amely a Kr. u. 2. századból a világirodalmat gazdagítja. A könyv élvezetes bepillantást nyújt korának társadalmi életébe és számos jogilag is értékes jelenettel szórakoztatja az olvasót. A büntetőjognak elkötelezett Jubiláns számára azonban izgalmasabb olvasmányt ígér Apológia (avagy A mágiáról) címen ismert műve, amely az ellene indított büntetőperben előadott védőbeszédének írásbeli változatát őrzi az utókornak.
Jakab Éva