logo

XXIV October AD

Szerződések.

A kereskedelmi élet megbénulna szerződési jog nélkül. Az áruk cseréje "csak akkor folyik kellő biztonságban, ha a megállapodásokat a jog a szerződések védőruhájába bújtatja, és hátránnyal sújtja a szerződésszegőt.
Szándékosan használtunk köznapi szavakat. Aligha akad ugyanis jogi fogalom, amelyről tévesebb elképzelés élne a laikus közvéleményben, mint a szerződés. Sokan azt hiszik, hogy a szerződés okmányt, valamiféle írást jelent, amelyet ügyvédek szoktak körmönfont módon megfogalmazni. Valójában a szerződés nem holmi ünnepélyes esemény, hanem mindennapi életünk egyik legközönségesebb, leggyakoribb és legegyszerűbb jogi művelete. Ha az üzletben vásárolunk egy pár cipőt vagy egy üveg bort, adásvételi szerződés jön létre. Ugyancsak szerződést kötünk akkor, amikor operabérletet váltunk vagy megrendelünk egy vendéglői vacsorát. A mai jog minden olyan megállapodást, amely jogi kötelezettséggel jár, szerződésnek tekint. Lényegében ez volt a rómaiak álláspontja is.

Azért bocsátottuk előre ezt a rövid jogi fejtegetést, hogy a beavatatlan olvasó ne rettenjen meg a fejezet címétől, és ne tartson attól, hogy régi okiratokról, pecsétekről, penész szagú irományokról szóló száraz szövegeken kell keresztülrágnia magát. Az efféle aggályok alaptalanok. A szerződés Rómában sem kivé- teles, hanem mindennapos esemény volt. A szerződések szabályai, a különféle jogesetek a mindennapi kereskedelmi életről, a vásárlási szokásokról, vagyis a római emberek napi ügyes-bajos dolgairól adnak eleven - és a történetíróknál bizonyára őszintébb - képet. Ne feledjük, hogy a rómaiak a mai olaszok ősei voltak. Ugyanolyan zajosan éltek, mint Itália mai lakosai, és éppen úgy életelemük volt a kereskedés az alkudozás.
Bennünket most kevéssé érdekel, miképpen vélekedtek a római jogtudósok a szerződés elméleti kérdéseiről. Egyébként - a szakemberek bánatára - a rómaiakat nem is foglalkoztatta különösebben a szerződés teóriája. A valóságban felmerült bonyodalmakra, jogvitákra kerestek ésszerű megoldást, és e téren sem mutattak túlzott hajlandóságot a meddő töprengésre. Éppen ezért, a római jog szellemének megfelelően, nem általában a szerződéssel fogunk törődni, hanem az egyes fontosabb szerződések némelyik szabályát, egyik-másik vonását" szeretnénk bemutatni.Forrás: Diósdi György - A Római jog világa