logo

XXII Aprilis AD

Rabszolgacsaládok szétválasztásának megtiltása a Kr. u. 4. században.

CodTheod 2, 25, 1.
Kelt (az évszám bizonytalan) április 29-én.


Imperátor Constantinus Augustus Gerulusnak, három provincia kincstárnokának (rationalis trium provinciarum).

Sardiniában, amikor az örökölt vagy haszonbérleti (enfyteuticaria) birtokokat különböző jelenlegi gazdáiknak szétosztották, az ingatlanokat (possessio) úgy kellett volna elosztani, hogy mindegyik tulajdonosnál érintetlenül megmaradjon a rabszolgák teljes rokonsága. Mert ki tűrné, hogy a szabad gyermekeket elválasszák szüleiktől, a fivéreket nővéreiktől, a férjeket házastársaiktól?
Azoknak tehát, akik családjuktól elválasztva más hatalom alá vontak rabszolgákat (mancipium), ugyanezeket újraegyesíteniük kell; ha pedig valakinek a rokonok újraegyesítése miatt megfogyatkoznának a rabszolgái, annak csererabszolgákat (mancipium) adjon az, aki ezeket megkapta, és éberen őrködj, nehogy ezután valamiféle panaszáradat öntse el a provinciát amiatt, hogy elválasztották egymástól a rabszolgákat szeretteiktől.

Kelt április 29-én Proculus és Paulinus consulsága idején.


Értelmezés (interpretatio):

Az örökölt vagy kincstári, vagy magángazdaságok szétosztásánál különösen ügyelni kell arra, hogy, mivel igazságtalan a fiakat elválasztani a szüleiktől vagy a feleségeket a férjeiktől, amikor valakire átszáll a tulajdon, azok a rabszolgák, akik össze lettek keverve, tehát a feleség gyermekeivel és férjével együtt, csererabszolgák fejében egy helyre tartozhassanak, és e célból kötelező a cserélés, mert a rendre vigyázók figyelme különösen azt kell hogy felügyelje, hogy szétválasztás semmiképpen se következzék be.

A 4. századi rabszolgaság helyzetére szolgáltat érdekes adatokat a szemelvény: a törvény szerint ugyanis a birtokok akármilyen okból történő darabolódásakor a rabszolgacsaládok tagjait nem lehet elszakítani egymástól, hanem megfelelő cserét kell felajánlani értük. Érdekes módon éppen a szabad családok szétválasztásának tűrhetetlenségét hozza párhuzamként, és leszögezi, hogy ugyanúgy tűrhetetlen a rabszolgacsaládok szétválasztása is.