logo

XXII Aprilis AD

Az adójegyzékbe vett rabszolgák eladásáról.

CodTheod 11, 3, 2.

Kr. u. 327. február 27.

Ugyanazon Augustus [Constantinus] Acaciusnak, Macedónia comesének.

Az adójegyzékbe bevezetett rabszolgákat (mancipia adscripta censibus) a tartomány határai között kell eladni, és ha valaki vásárlással tulajdont szerezne [rajtuk], tudja meg, hogy [erre] ügyelnie kell. Értelemszerűen ezt a szabályt kell alkalmazni a földbirtokoknál is: az [ellenkező értelmű] megállapodások (pactiones) semmisek, és ugyanezek [ti. a ”rabszolgák”] közkötelezettségei (munera) és köztartozásai (pensitationes publicae) azok felelősségi körébe tartoznak, akiknek a tulajdonába ugyanezen földbirtokok kerültek.

Kelt a március Kalendae]a előtt harmadik napon, Thessalonicában, Constantius és Maximus consulságának évében.


Rabszolgák”: mint később magából a szövegből is kiderül, nem klasszikus értelemben vett rabszolgákról (servi), hanem röghöz kötött colonusokról (adscripticii) van szó.
”Erre ügyelnie kell”: más értelmezés szerint: ”magára kell vallania az adófizetés terhét.”.