logo

XX Aprilis AD

Záró gondolatok (Adalékok a bírósági végrehajtáshoz a római jogban)

Maga a végrehajtás nem új keletű intézmény. Hammurapi (Kr. e. 1728-1686) törvényei már effektív rendelkeznek egyes cselekményeket illetően (pl. gabona vagy pénzügyre vonatkozó tanúskodás, a bírói ítélet hatálya, zálog stb.) a végrehajtásról. Ki lehet és ki kell jelenteni, hogy a római jogi jogtörténeti háttér ismerete nélkül nem is lehet valós alapokon vizsgálni és értelmezni a használt fogalomrendszert, illetve magát a végrehajtás jogintézményét, hiszen ezen ismeretek hiánya az egész jogrendszer alapjainak a hiányát is jelentené egyben.

A történeti, jogtörténeti háttér megismerése, az intézmény fejlődésének figyelemmel kísérése segít értelmezni a végrehajtási eljárás jelenkori helyzetét és szerepét a társadalmi és gazdasági viszonyokban. Jelen tanulmány célja az volt, hogy rámutasson a jogintézmény történetének, a történeti fejlődés fázisainak bemutatásán keresztül arra, hogy a történelmi múlt eseményeinek vizsgálata hasznos tevékenység, hiszen ezáltal elődeink intézkedéseiből, gyakorlatából, joggyakorlatából, jogalkalmazásából, egyszóval a történeti ismeretek rendszerezett elemzéséből mindmáig érvényes definíciókat kaphatunk és releváns következtetéseket vonhatunk le. Végezetül Frank Ignác általánosan elfogadott, a végrehajtás, a bírósági végrehajtás vonatkozásában mottóként idézett szavaival zárom jelen sorokat:

„Hiába volna törvényszéket tartani, ha az ítélet végrehajtása nem következne."Forrás: Pataki János István Adalékok a bírósági végrehajtáshoz a római jogban