logo

XX Aprilis AD

Bevezetés (Adalékok a bírósági végrehajtáshoz a római jogban)

A végrehajtás, a bírósági végrehajtás működését vizsgálva elengedhetetlenül szükséges magának a végrehajtás jogintézményi alapjainak az áttekintése és megismerése annak érdekében, hogy a jelenkori Magyarországra is érvényes, releváns következtetések levonhatóak legyenek. Egyrészt így válik átláthatóvá és érthetővé a végrehajtás jogának a kialakulása és módosulásai az időszakok során, másrészt a római jog jelenti a történeti és a mai jogrendszerünk alapját is, valamint jogdogmatikai szempontból is innen eredeztethetőek a végrehajtás jogintézményének az alapjai.

A római jog továbbélése mind a mai napig megfigyelhető, illetve a végrehajtás jogintézményének fejlődése tekintetében is meghatározó jelentőségű. Tágan értelmezve a társadalom kialakulása, a tulajdon, a magántulajdon megjelenése óta beszélhetünk valamilyen végrehajtási jogról.Forrás: Pataki János István Adalékok a bírósági végrehajtáshoz a római jogban